Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

de kiem tra hk I let's go 1b

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Vân Anh
Ngày gửi: 20h:55' 12-04-2012
Dung lượng: 32.5 KB
Số lượt tải: 765
Số lượt thích: 1 người (Phan Thanh Phú)
Phòng GD & ĐT Tân Sơn
Trường TH Mỹ Thuận II

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC: 2011 – 2012
Bộ môn: Tiếng Anh lớp 4 + 5 ( Chương trình Let’s Go 1B)
Thời gian: 30 phút
Ngày kiểm tra: 21/12/2011LISTEN ( 2,5 points) NGHE ( 2,5 điểm)
Tick at the sentences that you heard.
( Hãy tích vào những câu mà bạn nghe được.)
VD: a. What is it?
b. It’s a doll.
c. It’s a bat.

1. a What is it?
b. I don’t know.
c. It’s a car.

2. a. Is this a yo-yo? Yes, it is.
b. Is this a ball? No, it isn’t.
c. Is this a ball? No, it is not.


3. a. It is a long pencil.
b. It is a short pencil.
c. It’s a long pencil.

4. a. Can you do with a puzzle? Yes, I can.
b. Can you do with a puzzle? No, I cannot.
c. Can you do with a puzzle? Yes, I can’t.

5. a. How old are you? I’m seven years old.
b. How old are you? I’m ten years old.
c. How old are you? I’m nine years old.

B. VOCABULARY ( 2.5 points) TỪ VỰNG ( 2,5 điểm)
Match the words in the column A with the meaning in the column B
( Nối các từ ở cột A với nghĩa tiếng Việt ở cột B)

A B
1. birthday a. có tuyết
2. bicycle b. vũng nước
3. jump rope c. bắt bóng
4. square d. có mưa
5. catch a ball e. hình tròn
6. rainy f. xe đạp
7. weather g. ngày sinh nhật
8. puddle h. dây nhảy dây
9. round i. hình vuông
10. snowy j. thời tiết

1. ….. 2. ….. 3. …. 4. …. 5. …..
6. ….. 7. ….. 8. …. 9. …. 10. ….


GRAMMAR ( 5 points) NGỮ PHÁP ( 5 điểm)
Circle the best answer A, B, C or D.
( Khoanh tròn đáp án đúng A, B, C hoặc D)

VD: How …….are you?
A. old B. olds
C. fine D. year

1. This is …….. you.
A. on B. for
C. in D. under

2. Where …….the kites?
A. is B. on
C. are D. these

3. Where’s …….kite?
A. the B. a
C. this D. these

4. How is the …….today? It’s rainy.
A. sunny B. snowy
C. weather D. windy

5. How many …….. are there?
A. ruler B. a ruler
C. the ruler D. rulers

 
Gửi ý kiến