Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

De KT Đại số 8 chuong IV năm 2011-2012(Vừa KT Song không phải chỉnh)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Minh Hiếu
Ngày gửi: 22h:58' 17-04-2012
Dung lượng: 166.0 KB
Số lượt tải: 705
Số lượt thích: 0 người
MA TRẬN KIỂM TRA CHƯƠNG IV – ĐẠI SỐ 8

Cấp độ

Tên
Chủ đề
(nội dung,
chương)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ caoTNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL


Liên hệ giữa thứ tự với phép công, phép nhân
Nhận biết được mối liên hệ giữa thứ tự và phép cộng
và
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2

10%2

10%

BPT bậc nhất và tập nghiệm
Nhận biết được BPT bậc nhất 1 ẩn , số nghiệm ,và các phép biến đổi tương đương.

Giải được bất phương trình bậc nhất 1 ẩn.
Vận dụng cách giải BPT để tìm x.


Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
3
1,5đ
15%
4

60%

1

10%
8
8,5đ
85%

Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
Nhận biết được các nghiệm của 1 phương trình chứa dấu GTTĐ dạng đơn giản.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
0,5

5%0,5

5%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
6

30%
4

60%

1

10%
11
10đ =100%


PHÒNG GD&ĐT ................ ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
TRƯỜNG THCS ................ MÔN: ĐẠI SỐ 8
ĐỀ SỐ 1 ( Tiết 66 Tuần 34 theo PPCT)


Họ và tên:………………………….
Lớp:………..
Điểm
Lời phê của Thầy(Cô)

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn:
A. B. C. D. .
Câu 2. Bất phương trình nào sau đây tương đương với bất phương trình ?
A. B. C. D. .
Câu 3. Tập nghiệm của bất phương trình là:
A. B. C. D. .
Câu 4. Phương trình có tất cả các nghiệm là:
A. B. C. D. 
Câu 5. Cho . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
A. B. C. D. .
Câu 6. Nếu thì:
A. B. C. D. .
II.PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
Bài 1. (4,5 điểm) Giải các bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:
a) 2x- 6 0 b) c) 
Bài 2: (1,5 điểm) Giải bất phương trình sau: .
Bài 3: (1 điểm) Với giá trị của x thì: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… HƯỚNG DẪN CHẤM


I. TRẮC NGHIỆM : (3 đ) Mỗi câu 0,5 đ

1
2
3
4
5
6

B
A
D
B
D
C

II. TỰ LUẬN : (7 điểm)
Câu
Đáp án
Số điểm1

Vậy S = 
Vậy S =


Mỗi câu 1,5điểmVậy S =

0,5điểm
0,5điểm
0,25điểm

0,25điểm


2
 Vậy S =
0,5điểm
0,5điểm
0,25điểm

0,25điểm


3

Xét 2 trường hợp
Trường hợp 1: x +2 >0 và x – 3 >0 x > -2 và x > 3 suy ra : x > 3
Trường hợp 2: x +2 < 0 và x – 3 < 0 x < -2 và x < 3 suy ra : x < -2
Vậy x > 3 hoặc x < -2 thì 0,5điểm

0,25điểm
0,25điểm 
Gửi ý kiến