Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi tiny talk 1a

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Greenstar Storm (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:43' 23-04-2012
Dung lượng: 1.6 MB
Số lượt tải: 1383
Số lượt thích: 2 người (Lê Thị Hoài Thảo, nguyễn văn thành)
School:………………………………….… Date:…../…../ 2012.
Full name:………………………………….…
Class: 1/…..


Marks:

you It count Benny thank you
Sue pink book name please

Read, choose, and write:    Benny Sue Miss Dolly Benny: Hi, I am ………….. Sue: Hello, I am …….……. Sue: My ………..… is Sue. Miss Dolly: Good morning, Sue. Miss Dolly: How are you? Benny and Sue: Fine, …..…………. Sue: A ……….……… Benny: Thank you.
Miss Dolly: You’re welcome. Miss Dolly: Count. Sue: 1, 2, 3, 4,5. I can ……….…… Sue: Snack time! Benny: Cookies, ……….… Miss Dolly: Here you are. Miss Dolly: Pink. Benny: I like ………….. Sue: Me, too. Miss Dolly: Good-bye! Benny: Bye! Sue: See ………… tomorrow. Benny: Look! …..….. ‘s a car Sue: It’s blue.
Miss Dolly: Sit down!
Circle:
     

bird teacher hi 2. car puppet you
 o
 o
 o
 o
 o
 o
 o
 o
o Jump!


o Turn around!o Down!
o Up! o Line up! o Clean up! o Stand up! o March!

Match:
Which is different? Circle. 1. Teacher. Boy. Girl. Crayon. 2. Car. Bus. Truck. Motor. Yellow. 3. Pink. Green. Purple. Ouch! 4. Cookies. Apples. Red. Juice. Pudding.
a. b. c. d. e.

Write : a._________ b. _________ c. _________ d. _________ e. _________
 
Gửi ý kiến