Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ THI THU ĐH LẦN 2 -2012 TRƯỜNG THPT DC5

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Tấn Dủng
Ngày gửi: 22h:47' 26-04-2012
Dung lượng: 91.0 KB
Số lượt tải: 560
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD & ĐT NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT DIỄN CHÂU 5
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II NĂM 2012
MÔN HÓA HỌC KHỐI A
( Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian phát đề)


Cho: H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39;
Ca = 40; Fe = 56; Cu =64; Zn = 65; Sr = 87; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137 ; Sn = 119.
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Một hỗn hợp X gồm CH3OH; CH2=CH-CH2OH; CH3CH2OH; C3H5(OH)3. Cho 25,4 gam hỗn hợp X tác dụng với Na dư thu được 5,6 lít H2 (đktc). Mặt khác, đem đốt cháy hoàn toàn 25,4 gam hỗn hợp X thu được a mol CO2 và 27 gam H2O. Giá trị của a là
A. (,4 B. ( C. (,25 D. (,2
Câu 2: Có các phản ứng sau: 1. Ba(OH)2 + NaHCO3  4. AlCl3 + dd K2CO3 
2. C2H4 + KMnO4 + H2O  5. NiSO4 + dd NH3 (dư) 
3. CuSO4 + H2S  6. Fe2O3 + HI (dư) 
Số phản ứng sau khi kết thúc thu được chất kết tủa là:
A. 5 B. 4 C. 6 D. 3
Câu 3: Khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm ancol X (mạch hở) và một axit cacboxylic bất kì thì luôn có số mol H2O nhỏ hơn hoặc bằng số mol CO2. Nếu đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol X rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch chứa 0,25 mol Ba(OH)2 thấy tạo thành a gam kết tủa.Giá trị của a là
A. 29,55. B. 39,4. C. 49,25. D. 9,85.
Câu 4: Cho các phản ứng: Fe+HI; FeO+HI; Fe3O4+HI; Fe2O3 + HI; FeS+HI; Fe(NO3)2+HI. Có bao nhiêu trường hợp phản ứng xảy ra là phản ứng oxi hóa – khử?
A. 3 B. 2 C. 4 D. 5
Câu 5: Dung dich A có các chất: Ca(HCO3)2, NaOH, KNO3.
Dung dịch B có các chất: MgSO4, KCl, Al(NO3)3.
Dung dịch C chứa các chất: Na2CO3, Ba(OH)2, NaNO3.
Dung dịch D có các chất: NaOH, Ba(OH)2, NaCl.
Dung dịch E có các chất: AgNO3, BaCl2, KNO3.
Dung dịch F có các chất: Fe(NO3)2, HCl, NaCl. Số dung dịch không tồn tại trong thực tế là:
A. 5 B. 4 C. 3 D. 2
Câu 6: Cho cho m gam hỗn hợp X gồm 3 kim loại Zn, Cr, Sn có số mol bằng nhau tác dụng hoàn toàn với O2 (dư ) để tạo hỗn hợp 3 oxit thì thể tích khí O2 đã phản ứng là 1,008 lít. Mặt khác cho m gam hỗn hợp bột X tác dụng hết với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng, nóng thu được dung dịch Y và khí H2. Cô cạn dung dịch Y thu được a gam muối khan. Giá trị của a là:
A. 20,92 B. 10,48 C. 14,24 D. 7,12
Câu 7: Cho các phản ứng sau:
(a) CuO + HCl (đặc) → (b) K2Cr2O7 + HCl (đặc) →
(c) Cu + NaNO3 + HCl → (d) Zn + H2SO4 (loãng) →
(e) Mg + HNO3(loãng) → (g) CaCO3 + HNO3 (đặc) →
(h) FeCO3 + H2SO4 (loãng) → (i) FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 (loãng) →
Số phản ứng mà ion H+ của axit đóng vai trò chất oxi hóa là
A. 3. B. 1. C. 2. D. 4.
Câu 8: Cho các phát biểu sau:
(a) Dung dịch natri isopropylat trong nước có thể làm quì tím hóa xanh.
(b) Dung dịch axit axetic có thể hòa tan được CuO tạo thành dung dịch có màu xanh.
(c) Oxi hóa ancol bậc một bằng CuO (to) thu được xeton.
(d)
No_avatarf

xin dap an

 
Gửi ý kiến