Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi GVDG

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày gửi: 21h:41' 17-05-2012
Dung lượng: 153.0 KB
Số lượt tải: 755
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD - ĐT ĐỀ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP HUYỆN
ĐỨC PHỔ Môn Toán-Năm học 2009-2010
PHẦN THI TRẮC NGHIỆM (8 ĐIỂM)
Thời gian làm bài : 30 phút, không kể thời gian phát đề
(Giáo viên làm trực tiếp trên đề thi. Mỗi câu 0,5 điểm)

Mã phách:Câu 1) Nhiệm vụ đầu tiên và cuối cùng của lý luận dạy học là phát hiện và nhận biết những phương pháp nào làm cho :
a. học sinh được tăng cường sự thích thú, sự tự do và có những tiến bộ thực sự.
b. giáo viên truyền đạt đúng, đủ chẩn kiến thức và kỹ năng cho học sinh.
c. giáo viên phải dạy ít mà học sinh học được nhiều.
d. Cả a và c đều đúng.

Câu 2). Trong chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình trung học cơ sở, mức độ nhận thức của học sinh được phân loại theo :
a. 2 cấp độ.
b. 3 cấp độ.
c. 4 cấp độ.
d. 5 cấp độ.

Câu 3). Mục đích của đánh giá chẩn đoán là :
a. xác định khả năng xuất phát của người học trước khi bước vào một giai đoạn giáo dục nhất định.
b. xác định thông tin về những gì học sinh đã học được, vạch ra hành động tiếp theo trong một giai đoạn giáo dục nhất định.
c. xác định chuẩn kiến thức và kỹ năng của học sinh sau một đơn vị kiến thức vừa học trong tiết học hiện hành.
d. nhằm xác định năng khiếu tiềm ẩn của học sinh khá, giỏi.

Câu 4). Nếu là giáo viên đang dạy trong các trường trung học cơ sở thì danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" được xét tặng cho các cá nhân trong năm học đó đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến" có "sáng kiến cải tiến kỹ thuật" được Hội đồng khoa học cấp cơ sở công nhận và :
a. đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện từ giải ba trở lên.
b. đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện từ giải khuyến khích trở lên.
c. có tham gia báo cáo chuyên đề cấp huyện về phương pháp giảng dạy.
d. trong năm học tham gia Hội giảng chuyên đề cấp huyện trở lên.

Câu 5). Một giờ dạy được đánh giá xếp loại kém khi :
a. Điểm tổng cộng đạt từ 10 điểm trở lên và điều 6 và điều 9 đều đạt 0 điểm.
b. Điểm tổng cộng đạt từ 10 đến 12,5 điểm và điều 6, điều 9 đạt 0 điểm.
c. Điểm tổng cộng đạt từ 10 điểm trở lên và điều 4 đạt 1,5 điểm.
d. Cả a, b, c đều đúng.

Câu 6). Tìm ý sai trong các ý sau :
a. Theo Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học thì : giáo viên trường trung học là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong nhà trường, gồm : giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội.
b. Xếp loại Học lực của học sinh theo "Qui chế 40" : Nếu ĐTBhk hoặc ĐTBcn đạt mức loại Khá nhưng do ĐTB của 1 môn học phải xuống loại kém thì được điều chỉnh xếp loại Yếu.
c. Theo công văn số 345/PGDĐT, ngày 10/9/2009 của Phòng GD-ĐT về Nội dung và kế hoạch hoạt động chuyên môn THCS năm học 2009-2010, qui định: Đối với giáo viên, trong năm học có ít nhất 01 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được vận dụng ở cấp trường hoặc cấp huyện.
d. Năm thành tố của trường học thân thiện là : tiếp nhận tất cả trẻ em đến trường; hiệu quả giáo dục; môi trường an toàn, lành mạnh, hỗ trợ và bảo vệ; bình đẳng giới; sự tham gia.

Câu 7) Căn cứ để thiết kế bài học, kiểm tra đánh giá học sinh ở các cấp độ quy mô từ lớp, trường tới toàn tỉnh, khu vực hoặc toàn quốc; làm căn cứ để giáo viên tiến hành nghiên cứu khai thác sách giáo khoa để soạn, giảng bài; cũng như làm căn cứ đánh giá việc giảng dạy của giáo viên đối với bộ môn Toán là:
a.Nguyên tắc xây dựng Bộ chương trình THCS môn Toán được Bộ GD&ĐT ban hành năm 2002.
b.Bộ “Chuẩn chương trình toán THCS” Bộ GD&ĐT ban hành năm 2006.
c.Tính thống nhất của chương trình môn Toán trong nhà trường phổ thông, đảm bảo tính hệ thống giữa các lớp trong toàn cấp THCS.
d.Căn cứ khác.

Câu 8) Mục đích của đổi mới phương pháp dạy học là nhằm:
a.Thay
 
Gửi ý kiến