Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

lòi giải trợ giúp Lê Thị Bích Ngọc

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Nguyệt
Ngày gửi: 17h:11' 29-06-2012
Dung lượng: 24.5 KB
Số lượt tải: 268
Số lượt thích: 0 người
ở người có sự chuyển đoạn tương hỗ xảy ra giữa NST số 13 và NST số 18. Tế bào giảm phân sinh giao tử sẽ có tối đa bao nhiêu loại giao tử khác nhau về nguồn gốc bố mẹ của 2 cặp NST này.
8 B. 16 C. 20 D. 24

Hãy giai thích giúp mình sao đáp án lại là 24. theo minh đáp án là 16 chứ nhỉ.
Nhờ các đồn
lời giải
Câu 2:Quy ước cặp NST số 18 là A và a ;cặp NST số 13 là B và b. chuyễn đoạn giữa cặp 18 và 13 1. A chuyễn đoạn với B tạo ra 2 NST mới là : AB và BA Ở kì trước I của giảm phân NST có dạng: AABaa, BBAbb Ở kì giữa I của giảm phân NST có 2 khả năng Trên: {AABBBA {AABbb Dưới: {aa bb ; {aa BBA Ở kỳ cuối I sẽ có 4 khả năng: AABBBA, AABbb, aa bb; aa BBA Ở kỳ cuối II sẽ có: : AABBBA =>AB, ABA, ABB, ABBA, AABbb => Ab, Abb; aa bb => ab; aa BBA => aB, aBA Kết quả: Tạo ra 4 giao tử bình thường : AB ;Ab ;aB ;ab Và 5 giao tử đột biến : AB BA ;AB B ;AB b ;ABA ; aBA
2.A chuyễn đoạn với b tạo ra 2 NST mới là : Ab và bA Ở kì trước I của giảm phân NST có dạng: AAbaa BB bbA Ở kì giữa I của giảm phân NST có 2 khả năng Trên: {AAbBB {AabbbA; Dưới: {aa bbA ; {aa BB Ở kỳ cuối I sẽ có 4 khả năng: AAbBB, AAbbbA, aa bbA ; aa BB Ở kỳ cuối II sẽ có: : AAbBB => AB, AbB; AAbbbA => Ab, AbA, Abb,AbbA; aa bbA => ab, abA; aa BB => aB Kết quả: Tạo ra 4 giao tử bình thường : AB ;Ab ;aB ;ab (trùng với 1) Và 5 giao tử đột biến : AbB, AbA, Abb,AbbA , abA 3 . a chuyễn đoạn với b tạo ra 2 NST mới là : ab và ba Ở kì trước I của giảm phân NST có dạng: AAaab BB bba Ở kì giữa I của giảm phân NST có 2 khả năng Trên: {AA BB {AA bba; Dưới: {aab bba ; {aab BB Ở kỳ cuối I sẽ có 4 khả năng: AA BB, aab bba, AA bba, aab BB Ở kỳ cuối II sẽ có: : AA BB => AB; aab bba => a b, aba , ab b, ab ba ; AA bba => Ab, Aba; aab BB => aB, ab B Kết quả: Tạo ra 4 giao tử bình thường : AB ;Ab ;aB ;ab (trùng với 1) Và 5 giao tử đột biến : aba , ab b, ab ba , Aba, ab B
4. a chuyễn đoạn với B tạo ra 2 NST mới là : aB và Ba Tạo ra 5 giao tử đột biến mới
Vậy tổng số giao tử được tao ra là : 5 x 4 + 4 = 24
 
Gửi ý kiến