Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

De dap an thi hsg pascal vong truong

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Quyền
Ngày gửi: 14h:00' 23-08-2012
Dung lượng: 10.2 KB
Số lượt tải: 457
Số lượt thích: 0 người

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TIN HỌC – VÒNG 1
GIAN: 150PHÚT
NGÀY THI: 20/9/2008
Viết CT nhập vào 3 số thực a, b, c. Kiểm tra xem a, b, c có phải là 3 cạnh của một tam giác hay không? Kết xuất DUNG hay SAI ra màn hình. Nếu đúng thì cho biết đó là tam giác gì ? (cân, vuông, đều,thường) và tính diện tích của tam giác đó. Cho biết công thức tính diện tích của một tam giác bất kì theo ba cạnh như sau:
S = với p là nửa chu vi của tam giác.
Dữ liệu vào: 3 số thực a,b,c bất kỳ
Kết quả ra: Có phải là 3 cạnh của một tam giác không ? Nếu phải thì đó là tam giác gì và tính diện tích của tam giác đó.
Ví dụ:
Dữ liệu vào
Dữ liệu ra

3 4 5
DUNG - Tam giac vuong
Dien tich: 6.00

5 5 11
SAI

Tên tập tin: D:THIVONG1Tamgiac.pas

Viết chương trình vẽ hình bằng ký tự tự chọn, xuất hiện trên màn hình menu chọn cho phép người sử dụng chọn loại hình để vẽ như sau: ’1. Vẽ hình chữ nhật rỗng.’ ’2. Vẽ tam giác vuông đặc đỉnh ở trên.’ ’3. Vẽ tam giác cân rỗng đỉnh ở trên.’
Dữ liệu vào: Nhập số lựa chọn 1 hoặc 2 hoặc 3, Nếu hình chữ nhật thì nhập chiều dài, chiều rộng; Nếu tam giác thì nhập chiều cao; nhập ký tự cần .
Kết quả ra: Hình với ký tự tự chọn.
Ví dụ:
Dữ liệu vào
Dữ liệu ra
2
3
@
1. Ve hinh nhat rong.
2. Ve tam giac vuong dac dinh o tren 3. Ve tam giac can rong dinh o tren
Moi nhap lua chon:
Nhap chieu cao:
Nhap mot ky tu:
@
@@
@@@

Tên tập tin: D:THIVONG1vehinh.pas

Viết chương trình in ra màn hình các số từ x đến y là số chẵn và chia hết cho 3. với x, y nhập từ bàn phím? Đếm xem có tất cả bao nhiêu số?
Dữ liệu vào: nguyên x và y (xKết quả ra: Các số chẵn chia hết cho 3 trong phạm vi từ x đến y và đếm có bao nhiêu số.


Ví dụ:
Dữ liệu vào
Dữ liệu ra

3
40
12 18 24 30 36
Co tat ca: 6 so

Tên tập tin: D:THIVONG1Demso.pas

Palindrom là số đối xứng nghĩa là đọc từ trái qua phải giống như đọc từ phải qua trái. (vd: 15951; 44444… Dĩ nhiên số 01210 không phải là số đối xứng). Em hãy viết chương trình hiển thị các số đối xứng có 5 chữ số và chia hết cho một số nguyên nhập từ bàn phím, hiển thị theo qui cách mỗi dòng hiện 5 số, mỗi trang màn hình chứa 100 số và đếm xem có bao nhiêu số như vậy?
Dữ liệu vào: nguyên.
Kết quả ra: số đối xứng có 5 chữ số và đếm có bao nhiêu số. Hiển thị theo qui cách.
Ví dụ:
Dữ liệu vào
Dữ liệu ra

13 10101 11011 15951 16861 17771
18681 19591 20202 21112 22022
26962 27872 28782 29692 30303
31213 32123 33933 34843 35753
36663 37573 38483 39393 40004
44944 45854 46764 47674 48584
49494 50105 51015 55955 56865
57775 58685 59595 60206 61116
62026 66966 67876 68786 69696
70307 71217 72127 73037 77977
78887 79797 80408 81318 82228
83138 84048 88988 89898 90509
91419 92329 93239 94149 95059
98689 99599
Co tat ca:67 so


Tên tập tin: D:THIVONG1palindro.pas


ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TIN VÒNG 1 – NGÀY 20/9/2008
BAI 1: TAMGIAC.PAS
var a,b,c,s,p:real;
kq:boolean;
ltg:string; {loai tam giac}
begin
readln(a,b,c);
kq:=false;
if (a+b>c)and(a+c>b)and(b+c>a)then kq:=true;
if kq then {kq=true, dung la tam giac thi moi lam cac lenh duoi}
begin
if (a*a=b*b+c*c)or(b*b=a*a+
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓