Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ma tran de khao sat

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: st
Người gửi: TRƯƠNG BÌNH MINH
Ngày gửi: 12h:50' 06-09-2012
Dung lượng: 107.0 KB
Số lượt tải: 94
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS BÌNH LONG

MA TRẬN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
Môn: Toán 7
Năm học: 2012-2013

Nội dung chính
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
cộng


TL
 TL
TL


Phân số
(37 tiết)
4
3,5đ
3
2,5đ
2
1,5đ
9

7,5

Góc
(13 tiết)
1
0,5đ
1
0,5đ
2
1,5đ
4

2,5

Tổng cộng


5

4,0đ
4

3,0đ
4

3,0đ
13

10đ
Giáo viênTrần Thị Kim Ánh
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
Năm học: 2012-2013
Môn: Toán 7 - Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề)
Bài 1. (2,0 điểm) Thực hiện phép tính:
a) b) c)
Bài 2. (2,0 điểm) Tìm x biết:
a) b)
Bài 3. (2,5 điểm) Lớp 6A có 32 học sinh gồm 3 loại: Giỏi, khá, trung bình. Số học sinh giỏi chiếm số học sinh cả lớp. Số học sinh khá bằng số học sinh còn lại.
a) Tính số học sinh mỗi loại.
b) Tỉ lệ phần trăm cả số học sinh khá và giỏi của lớp đạt được là bao nhiêu?
Bài 4. (1,0 điểm) Cho A = với
a) Với điều kiện nào của n thì A là phân số?
b) Tìm giá trị của n để A có giá trị nguyên.
Bài 5. (2,5 điểm) Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Oz và Oy sao cho
a) Tia Oz có nằm giữa hai tia Ox và Oy không? Vì sao?
b) Tính góc yOz.
c) Tia Oz có là tia phân giác của góc xOy không? Vì Sao?


ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
Năm học: 2012-2013
Môn: Toán 7 - Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề)
Bài 1. (2,0 điểm) Thực hiện phép tính:
a) b) c)
Bài 2. (2,0 điểm) Tìm x biết:
a) b)
Bài 3. (2,5 điểm) Lớp 6A có 32 học sinh gồm 3 loại: Giỏi, khá, trung bình. Số học sinh giỏi chiếm số học sinh cả lớp. Số học sinh khá bằng số học sinh còn lại.
a) Tính số học sinh mỗi loại.
b) Tỉ lệ phần trăm cả số học sinh khá và giỏi của lớp đạt được là bao nhiêu?
Bài 4. (1,0 điểm) Cho A = với
a) Với điều kiện nào của n thì A là phân số?
b) Tìm giá trị của n để A có giá trị nguyên.
Bài 5. (2,5 điểm) Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Oz và Oy sao cho
a) Tia Oz có nằm giữa hai tia Ox và Oy không? Vì sao?
b) Tính góc yOz.
c) Tia Oz có là tia phân giác của góc xOy không? Vì Sao?


HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
Năm học: 2012-2013
Môn: Toán 7 - Thời gian: 60 phút

Bài
Nội dung

Bài 1.
(3,0 điểm)

a) =6
b) = =
c) =

Bài 2.
(2,0 điểm)
a)

b)Bài 3.
(2,0 điểm)
a)Số HS giỏi: HS)
Số HS khá: HS)
Số HS TB: HS)
b)Tỉ lệ phần trăm cả số HS khá và giỏi của lớp là:


Bài 4.
(3,0 điểm)
Vẽ hình đúng:
a)Ta có trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox:
mà:
Nên: Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy
b)Tính đúng:
c)Vì tia
 
Gửi ý kiến