Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Ke hoach thi giao vien gioi

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Minh Phụng
Ngày gửi: 13h:07' 25-09-2012
Dung lượng: 15.3 KB
Số lượt tải: 225
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT CÂY DƯƠNG
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /KH- THPT CD2012
 Phụng Hiệp, ngày  20 tháng 9 năm 2012

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS, THPT cấp trường
năm học 2012 - 2013

Căn cứ Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên (sau đây gọi tắt là Điều lệ Hội thi) Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2010/TT-BDGĐT ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ công văn số: 914/SGDĐT - GDTrH về việc hướng dẫn tổ chức Hội thi giáo viên giỏi THCS, THPT cấp huyện, thị xã, thành phố của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang,
Căn cứ vào kế hoạch của nhà trường.
Trường THPT Cây Dương lên kế hoạch thi giáo viên giỏi cấp trường như sau :
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA HỘI THI
1. Mục đích Hội thi
- Thông qua Hội thi để tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi  cấp trường, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học; thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông.
- Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên tự học và sáng tạo. Qua hội thi, các trường THCS, THPT phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường.
- Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên THCS, THPT, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên cấp THPT, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục phổ thông.
- Phát hiện và tìm ra những giáo viên ưu tú để tham gia các kì thi giáo viên giỏi cấp huyện, cấp tỉnh cho những năm tiếp theo.
2. Yêu cầu của Hội thi
- Hội thi được tổ chức theo các môn học được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông.
- Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục.

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN DỰ THI
1. Đối tượng
Tất cả các giáo viên giảng dạy bộ môn trong nhà trường.
2. Điều kiện dự thi
- Có phẩm chất đạo đức và hồ sơ chuyên môn năm học 2011-2012 đạt loại tốt.
- Kết quả thi đua năm học qua được công nhận lao động tiên tiến trở lên.
- Được tổ chuyên môn đề nghị ( lập danh sách ) gửi về chuyên môn han chót ngày 25/09/2012.( mỗi tổ ít nhất từ 03 giáo viên trở lên )
III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC HỘI THI
1. Nội dung thi
a) Làm một bài kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục của cấp học mà giáo viên giảng dạy, hoặc những hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành (gọi tắt là bài thi kiểm tra năng lực);  
b) Thực hành giảng dạy 2 tiết trong chương trình giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi, trong đó có 1 tiết do giáo viên tự chọn đúng theo chương trình và 1 tiết do Ban tổ chức chỉ định theo phân phối chương trình.
2. Hình thức thi
a) Bài thi kiểm tra năng lực (thi chung sau khi khai mạc Hội thi) là bài thi viết. Các giáo viên dự thi sẽ làm 01 bài thi tự luận (chấm theo thang điểm 10). Thời gian làm bài: 120 phút.
b) Phần thi thực hành giảng dạy được tổ chức tại lớp học theo chỉ định của Ban tổ chức. Tiết học tham gia thi giảng là tiết học lần đầu tiên được giảng cho học sinh tại lớp học đó. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho tiết giảng trong thời gian ít nhất là 3 ngày trước thời điểm thi giảng.
IV. HỒ SƠ DỰ THI VÀ THỜI GIAN NỘP
Các các tổ chuyên môn lập danh sách giáo viên tham gia dự thi giáo viên giỏi cấp trường theo các điều kiện trên và gửi về bộ phận chuyên môn. Hồ sơ dự
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓