Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

tai lieu boiduong h/s gioi lop 4

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Minh Tuấn
Ngày gửi: 21h:44' 16-10-2012
Dung lượng: 248.0 KB
Số lượt tải: 630
Số lượt thích: 0 người
Tuần : 1
Bài 1: Tìm hai số có hiệu bằng 783, biết rằng nếu viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số bé hơn ta được số lớn.

Bài 2 : Tìm số có ba chữ số, biết rằng nếu xóa chữ số 3 ở hàng trăm của số đó thì ta được số mới bằng 1/ 6 số ban đầu.


Bài 3: Tìm hai số có hiệu bằng 312, biết rằng nếu xóa chữ số 6 ở hàng đơn vị của số lớn ta được số bé.


Bài 4: Tìm hai số chẵn, biết số lớn gấp 3 lần số bé và giữa chúng có 7 số chẵn.Bài 5:
Tìm hai số có hiệu bằng 90, biết 1/ 3 số thứ nhất gấp hai lần số thứ hai.

Bài 6:
Tìm hai số có hiệu bằng 90, biết 1/ 3 số thứ nhất gấp hai lần số thứ hai.Bài 7: Tìm hai số có hiệu bằng 45, biết rằng nếu thêm vào số lớn 15 đơn vị và giảm số bé 8 đơn vị thì được hai số mới có thương bằng 5.


Bài 8: Tìm hai số có hiệu bằng 102, biết rằng nếu tăng số lớn 12 đơn vị và giảm số bé 15 đơn vị thì số lớn sẽ gấp 8 lần phân nửa của số bé.
Bài 9: Hiện nay ba 32 tuổi, con 5 tuổi. Hỏi:
Mấy năm nữa tuổi Ba gấp 4 lần tuổi con?
Khi cha bao nhiêu tuổi ba gấp 10 lần tuổi con?Bài 11: Hiện nay tuổi bố và tuổi con cộng lại là 50 tuổi, tuổi bố gấp 4 lần tuổi con. Hỏi có bao nhiêu năm nữa tuổi bố gấp 3 lần tuổi con?
Bài 12: Hiện nay tuổi mẹ cộng với tuổi con bằng 64 tuổi, tuổi con bằng 1/ 3 tuổi mẹ.Hỏi trước đây mấy năm tuổi mẹ gấp 9 lần tuổi con?

Bài 13: Hiện nay tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Trước đây 4 năm mẹ hơn con 27 tuổi. Hỏi trước đây 4 năm tổng số tuổi của mẹ và con là bao nhiêu?

Bài giải
Nếu viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số bé hơn ta được số lớn vậy số lớn gấp 10 lần số bé
Hiệu số phần bằng nhau là:
10 – 1 = 9 ( Phần)
Số bé là:
783 : 9 = 87
Số lớn là
87 x 10 = 870
Đáp số : 87 và 870

Bài giải
Nếu xóa chữ số 3 ở hàng trăm của số đó thì số đó giảm đi 300 đơn vị hay hiệu số mới và số ban đầu là 300
Hiệu số phần bằng nhau giữa số mới và số ban đầu là:
6 – 1 = 5 ( phần)
Số mới là :
300 : 5 = 60
Số ban đầu là :
300 + 60 = 360
Đáp số : 360

Bài giải
Nếu xóa chữ số 6 ở hàng đơn vị của số lớn ta được số bé vậy số lớn gấp 10 lần số bé và 6 đơn vị
Để số lớn gấp 10 lần số bé thì hiệu hai số là :
312 – 6 = 306
Hiệu số phần bằng nhau là
10 – 1 = 9 (phần)
Số bé là :
306 : 9 = 34
Số lớn là:
312 + 34 = 346
Đáp số : 34 và 346
Bài giải
Hiệu hai số chẵn là
x 2 + 2 = 16.
Số bé là :
16 : (3-1) = 8
Số chẵn lớn là:
8 x3 = 24
Đáp số : 8 và 24
Bài giải
Ta có sơ đồ:
1/3 số thứ nhất gấp đôi số thứ hai hay số thứ nhất gấp 6 lần số thứ hai.
Hiệu số phần bằng nhau là :
6-1 = 5 (phần)
Số hai nhất là:
90 : 5 = 18
Số thứ nhất là :
18 x 6 = 108
Thử lại : 18 x2 = 108 : 3 đúng
Đáp số :

Bài giải
Sau khi thêm vào số lớn và giảm số bé thì hiệu hai số là:
45 + 15 + 8 = 68
Hiệu số phần bằng nhau là :
5 – 1 = 4 ( phần)
Số lớn sau khi viết thêm là:
68 : 4 x 5 = 85
Số lớn ban đầu là
85 -15 = 70
Số bé
 
Gửi ý kiến