Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  5 BT về sóng cơ - P11

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Viết Thắng
  Ngày gửi: 20h:48' 28-10-2012
  Dung lượng: 73.5 KB
  Số lượt tải: 435
  Số lượt thích: 0 người
  BT về sóng cơ – P 11
  Câu 51. Cho 2 nguồn sóng kết hợp đồng pha dao động với chu kỳ T=0,02 trên mặt nước, khoảng cách giữa 2 nguồn S1S2 = 20m.Vận tốc truyền sóng trong mtruong là 40 m/s.Hai điểm M, N tạo với S1S2 hình chữ nhật S1MNS2 có 1 cạnh S1S2 và 1 cạnh MS1 = 10m.Trên MS1 có số điểm cực đại giao thoa là
  A. 10 điểm                B. 12 điểm             C. 9 điểm          D. 11 điểm

  Giải: Bước sóng ( = vT = 0,8 (m)
  Xét điểm C trêm S1M = d1; S2M = d2 (với: 0< d1 < 10 m)
  Điểm M có biên độ cực đại
  d2 – d1 = k( = 0,8k (*)
  d22 – d12 = 202 = 400 ---->
  (d2 + d1)(d2 – d1) = 400 ----> d2 + d1 = (**)
  Từ (*) và (**) suy ra d1 = - 0,4k
  0 < d1 = - 0,4k < 10---------> 16 ≤ k ≤ 24 ------> có 9 giá trị của k.
  Trên S1M có 9 điểm cực đại giao thoa. Chọn đáp án C

  Câu 52.. Tại 2 điểm A, B cách nhau 13cm trên mặt nước có 2 nguồn sóng đồng bộ , tạo ra sóng mặt nước có bước sóng là 1,2cm. M là điểm trên mặt nước cách A và B lần lượt là 12cm và 5cm .N đối xứng với M qua AB .Số hyperbol cực đại cắt đoạn MN là : A.0 B. 3 C. 2 D. 4
  Giải:
  Xét điểm C trên MN: AC = d1; BC = d2
  I là giao điểm của MN và AB
  AI = x
  AM2 – x2 = BM2 – (AB-x)2
  122 – x2 = 52 – (13-x)2 ----> x = 11,08 cm
  11,08 ≤ AC = d1 ≤ 12 (*)
  C là điểm thuộc hyperbol cực đại cắt đoạn MN khi
  d1 – d2 = k( = 1,2k (**) với k nguyên dương
  d12 = x2 + IC2
  d22 = (13 – x)2 + IC2
  d12 – d22 = x2 - (13 – x)2 = 119,08 -----> d1 + d2 = (***)
  Từ (**) và (***) ---> d1 = 0,6k + 
  11,08 ≤ 0,6k + ≤ 12 -------> 11,08 ≤ ≤ 12
  0,72k2 – 13,296k + 59,94 ≥ 0------> k < 7,82 hoặc k > 10,65----->. k ≤ 7 hoặc k ≥ 11 (1)
  và 0,72k2 – 14,4k + 59,94 ≤ 0 ------> 5,906 < k < 14,09 ----> 6 ≤ k ≤ 14 (2)
  Từ (1) và (2) ta suy ra 6 ≤ k ≤ 7 Như vậy có 2 hyperbol cực đại cắt đoạn MN . Chọn đáp án C


  Câu 53.: Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 19 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình là uA = uB = acos20(t (với t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng của mặt chất lỏng là 40 cm/s. Gọi M là điểm ở mặt chất lỏng gần A nhất sao cho phần tử chất lỏng tại M dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn A . Khoảng cách AM là A. 5 cm. B. 2 cm. C. 4 cm. D. 2 cm.
  Giải: Bước sóng ( = v/f = 4 cm
  Xet điểm M: AM = d1; BM = d2
  uM = acos(20(t - ) + acos(20(t - )
  uM = 2acos(cos(20(t - )
  Điểm M dao động với biên độ cực đại, cùng pha
  với nguồn A khi:
  cos( = 1 và = 2k(
  ------>. d2 – d1 = 2k’(
  d2 + d1 = 2k(
  ---> d1 = (k – k’((. Điểm M gần A nhất ứng với k-k’ = 1---->
  d1min = ( = 4 cm Đáp án C

  Câu 54: Hai nguồn phát sóng kết hợp A và B trên mặt chất lỏng dao động theo phương trình: uA = acos(100(t); uB = bcos(100(t). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng 1m/s. I là trung điểm của AB. M là điểm nằm trên đoạn AI, N là điểm nằm trên đoạn IB. Biết IM = 5 cm và IN = 6,5 cm. Số điểm nằm trên đoạn MN có biên độ cực đại và cùng pha với I là: A. 7 B. 4 C. 5 D. 6
  Giải:
  Bước sóng ( = v/f =
   
  Gửi ý kiến