Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kiem tra danh gia theo chuan kien thuc ki nang

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thái Văn Phú
Ngày gửi: 21h:31' 29-10-2012
Dung lượng: 545.0 KB
Số lượt tải: 99
Số lượt thích: 0 người
TẬP HUẤN GIÁO VIÊN DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ
THEO CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG
MÔN NGỮ VĂN (THPT)
* Mục tiêu tập huấn:
1. Về kiến thức
Giúp giáo viên:
- Hiểu được vị trí, lý do biên soạn và tính chất pháp lý của tài liệu Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Ngữ văn.
- Nắm được những khái niệm cơ bản : chuẩn; chuẩn kiến thức, kĩ năng; chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Ngữ văn.
- Hiểu được cách thức tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo chuẩn KT-KN môn học Ngữ văn THPT.
2. Về kĩ năng
- Xác định mục tiêu, nội dung dạy học theo chuẩn KT, KN.
- Thiết kế hoạt động dạy học theo chuẩn KT, KN.
- Vận dụng các PP, kĩ thuật dạy học tích cực vào giảng dạy môn Ngữ văn ở THPT theo chuẩn KT, KN.
- Kiểm tra, đánh giá theo chuẩn KT-KN môn Ngữ văn.
*Nội dung tập huấn:
1. Giới thiệu chuẩn KT, KN môn học Ngữ văn (THPT).
2. Dạy học theo chuẩn KT, KN môn Ngữ văn (có áp dụng các PP, kỹ thuật dạy học tích cực).
3. Kiểm tra đánh giá theo chuẩn KT, KN môn Ngữ văn.
4. Tổ chức tập huấn tại địa phương.
* Tài liệu tập huấn:
1. Hướng dẫn thực hiện chuẩn KT, KN môn học Ngữ văn lớp 10, 11, 12.
2. Tài liệu tập huấn giáo viên dạy học, kiểm tra đánh giá theo chuẩn KT, KN trong chương trình GDPT môn Ngữ văn (cấp THPT).
3. Dạy học theo chuẩn KT, KN môn Ngữ văn lớp 12 (Phan Trọng Luận chủ biên), NXB ĐHSP Hà Nội, 2010.
4. CT, SGK môn Ngữ văn.
PHẦN 1
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG MÔN NGỮ VĂN
(CẤP THPT)
Hỏi: Phân biệt tài liệu “Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Ngữ văn” với Chương trình GDPT môn Ngữ văn, SGK, SGV môn Ngữ văn.
Luật Giáo dục, Điều 29 :
“CT GDPT thể hiện mục tiêu giáo dục phổ thông, quy định chuẩn KT, KN, phạm vi và cấu trúc nội dung giáo dục phổ thông, phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục, cách thức đánh giá kết quả giáo dục đối với các môn học ở các lớp và mỗi cấp của giáo dục phổ thông.”
( Trong tương lai có thể có nhiều bộ sách giáo khoa cho mỗi vùng nhưng hiện nay SGK vẫn là tài liệu tham khảo chính cho cả nước)
1. Vị trí, tầm quan trọng của tài liệu “Hướng dẫn thực hiện chuẩn KT, KN môn Ngữ văn”
- Là một thành phần của Chương trình GDPT môn Ngữ văn.
- Là văn bản quan trọng trong quản lý, chỉ đạo dạy học, kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục của môn học Ngữ văn, đảm bảo tính khả thi và thống nhất của CT GDPT trên phạm vi cả nước.
- Có tính pháp lý chỉ sau CT GDPT môn Ngữ văn.
( Sách giáo viên là một tài liệu tham khảo)
Hỏi: Vì sao phải dạy học và kiểm tra đánh giá theo “Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Ngữ văn” ?
2. Lý do dạy học, kiểm tra đánh giá theo “Hướng dẫn thực hiện chuẩn KT, KN môn Ngữ văn”
2.1. Đó là văn bản có tính pháp lệnh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2.2. CT GDPT môn Ngữ văn, tuy đã đề cập đến chuẩn tối thiểu phải đạt được trong quá trình dạy học nhưng mới chỉ nêu một cách khái quát theo các chủ đề, nhóm chủ đề. Trong khi đó, quá trình dạy và học của GV, HS lại cần có một tài liệu định hướng thật cụ thể phạm vi kiến thức, kĩ năng, những yêu cầu cần đạt tối thiểu của mỗi bài học.
2.3. Thực tiễn dạy học ở các địa phương những năm qua đã cho thấy : nhiều GV gặp khó khăn trong việc xác định mục tiêu, yêu cầu KT, KN tối thiểu của một bài học, khiến cho giờ học nơi thì sơ lược, nơi lại quá tải đối với HS.
2.4. Công tác chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá việc dạy học của các nhà quản lý thiếu sự thống nhất, dẫn đến tình trạng đánh giá không chuẩn, không nhất quán ngay tại một trường, một địa phương. Giữa các địa phương, sự vênh lệch ấy càng rõ.
2.4. Công tác chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá việc dạy học của các nhà quản lý thiếu sự thống nhất, dẫn đến tình trạng đánh giá không chuẩn, không
 
Gửi ý kiến