Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề cương ôn tập toán 7

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Văn Danh (trang riêng)
Ngày gửi: 05h:34' 09-12-2012
Dung lượng: 42.0 KB
Số lượt tải: 13
Số lượt thích: 0 người

Trường PTDT Nội Trú Bảo Lâm

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TOÁN HỌC KỲ I LỚP 7
NĂM HỌC (2012-2013)
A- LÝ THUYẾT
I- ĐẠI SỐ :
CÂU 1: Nêu quy tắc chuyển vế và tìm x biết -x =?.
CÂU 2: Viết công thức cộng ,trừ ,nhân,chia số hữu tỉ .
CÂU 3: Nêu khái niệm giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ  ?.
CÂU 4: Viết các công thức về lũy thừa ,mỗi công thức cho 1 ví dụ?
CÂU 5: Nêu định nghĩavà cách tính chất về tỉ lệ thức? .
CÂU 6: Nêu tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ?cho ví dụ .
CÂU 7: Nêu khái niệm về căn bậc hai và tính : 
CÂU 8: Nêu định nghĩa đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch?
CÂU 9: Nêu khái niệm về hàm số? Cho hàm số f(x)=2x2 -3 . Hãy tính f(-1); f(-)
CÂU 10:Nêu cách vẽ đồ thị của hàm số y= ax ? vẽ đồ thị của hàm số y= -3x.
II –HÌNH HỌC .
CÂU 1: Thế nào là hai góc đối đỉnh ,vẽ hình minh họa ? .Nêu tính chất của hai góc đối đỉnh?
CÂU 2: Phát biểu định nghĩa đường trung trực của đoạn thẳng? Vẽ hình minh họa. .
CÂU 3 : Nêu dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song ?
CÂU 4 : Phát biểu tiên đề Ơ-Clit và tính chất của hai đường thẳng song song?
CÂU 5 : Phát biểu tính chất tổng ba góc của một tam giác ?.
CÂU 6: Phát biểu các trường hợp bằng nhau của hai tam giác (của hai tam giác vuông)
B : DẠNG BÀI TẬP :
1- Bài toán tìm x biết : :+ x =
2- Tính toán cộng ,trừ ,nhân ,chia số hữu tỉ?
3- Bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận ,tỉ lệ nghịch?
4- Chứng minh hai tam giác bằng nhau dựa vào các trường hợp bằng nhau của hai tam giác .
5- So sách các góc ,các đoạn thẳng thông qua hai tam giác bằng nhau.

GIÁO VIÊN BỘ MÔN :
TRẦN VĂN DANH
 
Gửi ý kiến