Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Baitaptuluyen Hinhhoc

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lại Thị Hải
Ngày gửi: 22h:08' 24-12-2012
Dung lượng: 87.0 KB
Số lượt tải: 146
Số lượt thích: 0 người
Bài 5. Cho 1 hình chữ nhật có chu vi là 1998 m. Tính chiều dài, tính chiều rộng hình chữ nhật đó. Biết số đo chiều dài và số đo chiều rộng là 2 số tự nhiên liên tiếp.
Câu 10 : Cho một hình chữ nhật có chu vi là 132 m. Nếu kéo thêm chiều rộng 3m và bớt chiều dài đi 3m ta được một hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật đó.
Bài 4- Đoạn thẳng MN chia hình vuông ABCD thành 2 hình chữ nhật ABNM và MNCD (như hình vẽ). Biết tổng và hiệu chuvi hai hình chữ nhật là 1986 cm và 170 cm . Hãy tìm diện tích hai hình chữ nhật đó?
Bài số 4- Hình chữ nhật ABCD có chu vi là 48 m. Người ta kẻ các đường thẳng song song với chiều rộng  để chia hình chữ nhật thành 9 hình vuông và một hình chữ nhật mới. Tính kích thước hình chữ nhật mới . Biết tổng chu vi của 9 hình vuông  và hình chữ nhật mới băng 84 m.
Bài số 4-Cho hình vuông ABCD có cạnh là 16 cm. Lấy điểm chính giữa của các cạnh rồi nối lại như hình vẽ . Ta được hình vuông thứ hai, rồi cứ tiếp tục làm như vậy… cho đến khi có hình vuông cạnh dài 4 cm.
a- Tính tổng số hình vuông?
b- Tổng diện tích của các hình vuông đó là bao nhiêu xentimet vuông?   
Bài số 5-Cho hình chữ nhật ABCD . Người ta chia hình chữ nhật ấy thành hình vuông AMQD có chu vi bằng nửa chu vi của hình chữ nhật MNPQ . Hình chữ nhật MNPQ có chu vi bằng nửa chu vi của hình chữ nhật NBCP. Biết chu vi hình chữ nhật ABCD bằng 48 m. Tìm kích thước của các hình AMQD, MNPQ, NBCP.
 Bài 4:   Một khu vườn hình chữ nhật, nếu đổi chiều rộng thành 5m, chiều dài giữ nguyên thì diện tích giảm 600m2 , nhưng nếu đổi chiều rộng thành 7m, chiều dài giữ nguyên thì diện tích giảm 540m2.  Tính chiều dài, chiều rộng và diện tích khu vườn ?
 Bài 5: ( 3 điểm ):       Một hình chữ nhật nếu tăng chiều rộng thêm 1/8 chiều rộng thì phải giảm chiều dài như thế nào để diện tích của nó không thay đổi.
  4, Hình chữ nhật ABCD được chia thành  1 hình vuông và một hình chữ nhật ( hình vẽ ). Biết chu vi hình chữ nhật             
  AEGD bằng 90 cm, chu vi hình chữ nhật BEGCgấp 4 lần chu vi hình vuông ABCD. Tính chu vi hai hình nhỏ ?  ( 4 điểm )
4, Tìm chu vi của một tứ giác, biết tổng lần lượt 3 cạnh liền nhau của tứ giác đó là 38 cm, 41cm, 46 cm, 43 cm. Độ dài cạnh lớn nhất và cạnh bé nhất của tứ giác sẽ là bao nhiêu                                                 
5,Một hình chữ nhật , nếu tăng chiều rộng để bằng chiều dài của nó thì diện tích tăng thêm 20 m2, còn khi giảm chiêuc dài cho bằng chiều rộng thì diện tích giảm 16 m2. Tính diện tích của hình chữ nhật.  
5- Cho hình chữ nhật ABCD. Điểm E nằm chính giữa cạnh AB. Hãy vẽ hình chữ nhật AEGH sao cho diện tích bằng diện tích hình chữ nhật ABCD (Gợi ý: kéo dài AD và xác định điểm H nằm ở vị trí nào)
5- Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 96m. Biết rằng nếu tăng chiều rộng thêm 45dm và giả chiều dài đi 55dm thì mảnh đất dó trở thành hình vuông. Hãy tính diện tích mảnh đất đó?
 Câu 10:
Trên một mảnh vườn hình vuông, người ta đào 1 cái ao cũng hình vuông. Tìm diện tích miếng vườn, biết chu vị ao kém chu vi vườn164m, diện tích ao kém diện tích vườn 2255m2.
 Câu 10: Cho hình chữ nhật có chu vi là 72m. Nếu bớt chiều dài đi 3m và chiều rộng đi 2m ta được một thửa ruộng mới cũng hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 7 m.. tính diện tích thửa ruộng ban đầu.
 Câu 11: Cho hình vuông ABCD có chu vi 252m. hình chữ nhật BMNC có chu vi bé hơn chu vi hình vuông ABCD là 176m. Tính diện tích của hình chữ nhật BMNC  Câu 11: Một người cha chia đất cho 2 người con trai. Người con cả được thửa ruộng đất hình vuông, người con thứ hai được thửa đất hình chữ nhật
 
Gửi ý kiến