Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  de thi anh van lop 2 hk 1 let's go starter

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Kim Tuyển
  Ngày gửi: 18h:17' 28-12-2012
  Dung lượng: 218.5 KB
  Số lượt tải: 176
  Số lượt thích: 0 người

  Trường Tiểu học Lê thị Hồng Gấm
  Họ và tên:.......................................
  Lớp:................................................
  Năm học: 2012-2013

  Kiểm tra: cuối kỳ I
  Môn : Tiếng Anh
  Khối :2
  Ngày kiểm tra :
  
   Điểm :  Chữ ký giám khảo
  
  Part I : Listening : ( 5 points )
  Exercise 1 : Lắng nghe và khoanh vào đáp án đúng. ( 2.5 points)
  1.What ,s your name ?
  A. I’m Sam
  B. I’m Ginger
  2. How old are you ?
  A. I’m 6
  B. I’m 7
  3.What is it? It’s....
  A. a book
  B. a ball
  4. What color is it? It’s....
  A. blue
  B. black
  5. What shape is it? It’s….
  A. a square
  B. a circle
  Exercise 2 :.)Lắng nghe và đánh số thứ tự(1 5) ( 2,5 points)
  Hi

  I’m 7

  It’s a doll

  I’m Alice

  It’s yellow
  Part II : Reading: ( 2 points )
  Khoanh tròn vào đáp án đúng.
  1. …………………? _ I’m fine.
  A.How are you? B.How old are you? C.What is it?
  2.What are they?_ They’re ………..
  A.dog B.dogs C.a book
  3. One + Two = ………….
  A.Four B.Five C.Three
  4. Hello = ………
  A.fine B.He C.Hi
  Part III : Writing ( 2 points )
  Viết câu trả lời cho các câu hỏi sau
  1. What’s your name?

  2. How old are you?

  Part IV : Speaking ( 1 point)
  Nhìn và nói
  1. It’s an_________.


  2. It’s a___________.
  Đáp án Đề thi HK I
  Môn Tiếng Anh lớp 2 (Let’s Go starter)
  Part I : ( 5 points )
  Exercise 1 : ( 2.5 points.
  A: What’s your name?
  B: I’m Sam.
  A: How old are you?
  B: I’m seven.
  A: What is it?
  B: It’s a book.
  A: What color is it?
  B: It’s blue.
  A: What shape is it?
  B: It’s a circle.
  Answer: 1A, 2B, 3A, 4A, 5B.
  Exercise 2 : ( 2,5 point).
  Hi
  I’m Alice
  I’m Seven
  It’s a doll
  It’s yellow
  Answer:
  1 3 4 2 5
  Part II : ( 2 points ).
  1A, 2B, 3C, 4C
  Part III :( 2 points )
  I’m ………( tên của mình).
  I’m ………( tuổi của mình).
  Part IV : ( 1 point)
  It’s an apple.
  It’s a star.   
  Gửi ý kiến