Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi Casio Toán lớp 8

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: nxhoa - st
Người gửi: Admin Gdtxchonthanh
Ngày gửi: 02h:13' 05-01-2013
Dung lượng: 42.4 KB
Số lượt tải: 698
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG ……………….. ĐỀ THI GIẢI TOÁN NHANH TRÊN MÁY TÍNH CASIO
Trường ………………… Lớp 8 Năm Học: 2012 – 20013

Ngày thi: 24/11/2012
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian phát đề)
Họ và tên thí sinh
……………………………………………….
Ngày sinh………………. ……………….... .
Nơi sinh ……………………………………..
Lớp………………………………………….. SBD………………………………………….

Họ và tên chữ kí GT 1
……………………………….……………………………….
Họ và tên chữ kí GT 2
……………………………….……………………………….
 PHÁCH


ĐIỂM
 GIÁM KHẢO 1
 GIÁM KHẢO 2
 PHÁCH


Lưu ý:
- Đề thi gồm 3 trang, 10 bài, mỗi bài 2 điểm, thí sinh làm bài trực tiếp vào bản đề thi này.
- Thí sinh ghi kết quả vào ô trống bên dưới từng bài.
- kết quả gần đúng lấy 5 chữ số thập phân.

ĐỀ:
Bài 1: (2điểm)
a) Cho biểu thức: C = 
Tính giá trị của biểu thức C khi: x = 0,53 ; y = 1,34; z = 2,18 (1 điểm)
b) Tìm giá trị lớn nhất của hàm số f(x) = -1,2x2 + 4,9x - 5,37 (1 điểm)
KẾT QUẢ:
C (
f(x)  (

Bài 2: (2điểm)
a) Tìm ƯCLN và BCNN của 319803376 và 320121351 (1 điểm)
b) Viết tiếp vào sau số 2222 . . . những chữ số nào thì được số nhỏ nhất
chia hết cho 2013 ? (1 điểm)
KẾT QUẢ:
a) ƯCLN = .......................... BCNN = ......................................
b) Chữ số cân tìm là: ...........Bài 3: (2 điểm)
a) Tìm số tự nhiên n để  là số tự nhiên, biết 5000 ≤ n ≤ 7000 (1 điểm)
b) Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất có 10 chữ số. Biết số đó chia 19 dư 12, chia 31 dư 13 (1 điểm)

KẾT QUẢ:
n = .......................................
a = ........................................


Bài 4: (2 điểm)
a) Cho đa thức P(x) = ax3 + bx2 + cx + d. Biết P(1) = 8046; P(2) = 30161; P(3) = 80418;
P(4) =170877. Tìm các hệ số a, b, c, d của đa thức P(x). (1 điểm)
b) Cho biết f(x) = x5 + 4x4+ 3x3 + 2x2 – mx + 7 khi chia cho (x +5) có dư là 2009.
Tìm m? (1 điểm)

KẾT QUẢ:

a = …………. b = …………. c =…………….. d = …………..
m = ………...


Bài 5: (2 điểm) Cho dãy số có u1 = 6; u2 = 10; ...; un+2 = 3un+1 + 2un- 7
a)Tính u18; S18 = u1 + u2 + u3 +...+ u18 . (1 điểm)
b)Tính T5 = u1.u2 .u3.u4.u5 (1 điểm)

KẾT QUẢ:
a) u18 = …………………………….
S18 = ……………………………..
b) T5 = …………………………...


Bài 6 : (2 điểm)
Tìm chữ số thập phân thứ 20122013 sau dấu phẩy trong phép chia 2011 cho 49

KẾT QUẢ:
Chữ số thập phân thứ 20122013 sau dấu phẩy trong phép chia 2011 cho 49 là: ...........Bài 7: (2 điểm)
Một người gửi vào ngân hàng một số tiền là 10 triệu đồng với lãi suất là 0,5% một tháng. Hỏi sau 12 tháng người ấy nhận được bao nhiêu tiền cả gốc lẫn lãi, biết rằng người đó không rút tiền lãi?

KẾT QUẢ:
Số tiền nhận được là :………………………………………….. triệu đồng


0
Bài 8: (2 điểm) Cho tam giác ABC có AB = 5; AC = 7 và góc B bằng 380.
a) Tính đường cao AH, S (1 điểm)
b) Tính gần đúng số đo góc A của tam giác ABC (tính đến độ, phút, giây). (1 điểm)

KẾT QUẢ:
a) AH ( ..........................................................
S ( .........................................................
b) Â ( ..........................................................


Bài 9: (2 điểm)
Hình thang ABCD có số đo: Hai đáy AB = 4 (cm), CD = 7 (cm).
Đường cao AK = BH = 3(cm), đường chéo AC = 6cm. Tính DK, BD?

KẾT QUẢ:

DK ( ..........................................................
BD ( ..........................................................Bài 10: (2 điểm)
Cho hình thang ABCD có hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau tại I,
No_avatar

Kín miệng sao phai xoanLưỡng lự giong nhau the

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓