Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kiểm tra chương II. Số học 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Quang Long (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:02' 18-01-2013
Dung lượng: 70.0 KB
Số lượt tải: 5329
Số lượt thích: 1 người (Hi bao bao)
Trường THCS Lê Lợi KIỂM TRA SỐ HỌC . Năm học: 2012 – 2013
MÔN : TOÁN . LỚP 6
( Thời gian làm bài : 45 phút – không kể thời gian phát đề )

Họ và tên :……………………………………………
Lớp : ……………
Mã phách

( ……………………………………………………………………………………………………………………
Điểm bằng số
Điểm bằng chữ
Chữ kí giám khảo
Lời phê của giáo viên
Mã phách
ĐỀ:
I- TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN : (3điểm)
Câu 1: (2điểm) Hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
1) Tính: (–52) + 70 kết quả là:
A.18 B. (–18) C. (–122) D. 122
2) Tính: –36 – 12 kết quả là:
A. 24 B. 48 C. (–24) D. (–48)
3) Tính: (–8).(–25) kết quả là:
A. 33 B. (–33) C. 200 D. (–200)
4) 5  x = ?
A. x = x =  5 B. x = 5 C. –5 D. Một kết quả khác.
5) Khi bỏ dấu ngoặc trong biểu thức: 2009 – (5 – 9 + 2008) ta được:
A. 2009 + 5 – 9 – 2008 B. 2009 – 5 – 9 + 2008
C. 2009 – 5 + 9 + 2008 D. 2009 – 5 + 9 – 2008
6) Trong tập hợp các số nguyên Z tất cả các ước của 5 là:
A. 1 và -1 B. 5 và -5 C. 1 và 5 D. 1 ; -1 ; 5 ; -5
7) Kết quả của phép tính (-3)(+4) (-5)(-7)
A. Âm B. Dương C. 0 D.420
8) Tính  là:
A. 208 B.-100 C. 100 D. Đáp số khác

Câu 2: (1điểm) Điền dấu “X” vào ô “Đúng” hoặc “Sai” cho thích hợp:
Câu
Nội dung
Đúng
Sai

1
Tổng hai số nguyên khác dấu là một số nguyên âm2
Giá trị tuyệt đối của một số nguyên luôn không âm3
Tích hai số nguyên trái dấu là một số nguyên âm4
Các số 1 và -1 là ước của mọi số nguyên
II- TỰ LUẬN : (7điểm)
Bài 1: (3điểm) Thực hiện phép tính ( Tính nhanh nếu có thể)
a) 5.(–8).2.(–3) b) 3.(–5)2 + 2.(–5) – 20
c) 34.(15 –10) – 15.(34 –10)
Bài 2: (3điểm) Tìm xZ , biết:
a) 5 – (10 – x) = 7 b) 
Bài 3: (1điểm) Tính giá trị của biểu thức: ax – ay + bx – by với a + b = 15 , x – y = - 4
Bài làm:
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….…………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….……………………………………………………………

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II
MÔN : SỐ HỌC LỚP 6 Năm học: 2012 – 2013
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biêt
Thông hiểu
Vận dung
Cộng
Cấp độ Thấp
Cấp độ CaoTNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL


Chủ đề 1:
Số nguyên và các khái niệm số đối, giá trị tuyệt đối.
Biết được tập hợp số nguyên
Hiểu được tập hợp số nguyên và các khái niệm số đối, giá trị tuyệt đối.
Vận dụng khi thực hiện phép tính có giá trị tuyệt đốiSố câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
2
1
10%

2
1
10%


1
1
10%


5
3,0
30%

Chủ đề 2:
Thứ tự trong Z, Các quy tắc: bỏ dấu ngoặc, chuyển vế

Hiểu và thực hiện khi bỏ dấu ngoặc; đổi dấu khi chuyển vế.
Vận dụng qui tắc bỏ dấu ngoặc; chuyển vế để giải các bài tập tìm x, hoặc y,...Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %


2
1
No_avatar

toi ghet the ki 24 hieu chua ha

 

No_avatarf

chuaKhóc

 

No_avatarf

Co de ma cha co dap an Cau mày

 
Gửi ý kiến