Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Dạng toan thi olimpic giai toán _ vòng 15

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: sưu tầm
Người gửi: Trần Lương Kiên
Ngày gửi: 16h:35' 06-03-2013
Dung lượng: 110.5 KB
Số lượt tải: 130
Số lượt thích: 0 người
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 1: Một hình bình hành có cạnh đáy là 23cm, chiều cao gấp đôi độ dài đáy, diện tích hình bình hành là 
Câu 2: 252dam + 728dam – 52dam + 72 dam = km
Câu 3: Cho dãy số tự nhiên liên tiếp:    1; 2; 3; 4; 5; …; 100; 101 Dãy trên có bao nhiêu số chẵn? Trả lời: Dãy trên có số chẵn. 
Câu 4: Trung bình cộng của 3 số là 25. Biết số thứ nhất là 37, số thứ hai và số thứ ba bằng nhau. Tìm số thứ ba. Trả lời: Số thứ ba là 
Câu 5: 6km 4dam + 5hm 3m = m
Câu 6: Người ta đóng cọc rào quanh một khu vườn hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật chiều dài 36 m, chiều rộng bằng một nửa chiều dài. Tính số cọc rào cần đóng biết rằng cọc nọ cách cọc kia 3m. Trả lời: Số cọc rào cần cắm là cọc.
Câu 7: Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Nếu tăng chiều dài thêm 6m thì diện tích tăng thêm . Tính diện tích khu đất đó. Trả lời: Diện tích khu đất đó là .
Câu 8: Tính tổng 50 số chẵn liên tiếp bắt đầu từ số 68. Trả lời: Tổng 50 số chẵn liên tiếp bắt đầu từ số 68 bằng .
Câu 9: Số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của nó bằng 32 là .
Câu 10: Một hình bình hành có trung bình cộng của chiều cao và đáy là 12m. Chiều cao bằng đáy. Tính diện tích hình bình hành đó. Trả lời: Diện tích hình bình hành đó là .
Câu 1: 168 x 23 – 168 x 13 = 
Câu 2: Lớp 4A quyên góp được 234kg giấy vụn, lớp 4B quyên góp hơn lớp 4A 12 kg nhưng lại ít hơn lớp 4C 21kg. Tính trung bình số giấy vụn mỗi lớp quyên góp được. Trả lời: Trung bình mỗi lớp quyên góp được kg giâý vụn.
Câu 3: 25 x 8 x 4 x 125 = 
Câu 4: Số có 4 chữ số lớn nhất có các chữ số khác nhau chia hết cho 9 là .
Câu 5: 6km 4dam + 5hm 3m = m
Câu 6: + = 
Câu 7: Một hình chữ nhật có chu vi 312cm. Nếu giảm chiều rộng 12cm và giảm chiều dài 24 cm thì được một hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật. Trả lời: Diện tích hình chữ nhật là .
Câu 8: Hiệu hai số là 81. Nếu xóa bỏ chữ số 9 của hàng đơn vị của số lớn ta được số nhỏ. Tìm tổng của hai số đó. Trả lời: Tổng của hai số là 
Câu 9: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số mà trong các số đó có chữ số 0? Trả lời: Có số thỏa mãn đầu bài.
Câu 10: Một hình chữ nhật có chu vi gấp 6 lần chiều rộng. Chiều dài hơn chiều rộng 25cm. Tính diện tích hình chữ nhật. Trả lời: Diện tích hình chữ nhật . 
Câu 1: Tìm số bị chia nhỏ nhất trong phép chia có thương bằng 123 và số dư bằng 6. Trả lời:Số bị chia là 
Câu 2: 429kg + 567kg x 3 = yến
Câu 3: Một người phải đi một quãng đường dài 280 km trong 3 ngày. Ngày thứ nhất người đó đi được quãng đường, ngày thứ hai người đó đi được  quãng đường còn lại. Hỏi ngày thứ ba người đó phải đi bao nhiêu ki-lô-mét nữa. Trả lời:  Ngày thứ ba người đó phải đi km.
Câu 4: + = 
Câu 5: 5 tạ 6 kg – 45 kg = kg 
Câu 6: 6km 4dam + 5hm 3m = m
Câu 7: Số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của nó bằng 32 là .
Câu 8: Bạn Bình được mẹ cho một số tiền.Bình ăn sáng hết một nửa số tiền đó,một nửa của số tiền còn lại Bình mua vở. Cuối cùng Bình còn 3 nghìn đồng.Tính số tiền mẹ cho Bình. Trả lời: Số tiền mẹ đã cho Bình là nghìn đồng.
Câu 9: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số không chia hết cho 5? Trả lời: Có số có 3 chữ số không chia hết cho 5.
 
Gửi ý kiến