Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi cuối học kỳ 2 lớp 3 TOÁN +TIẾNG VIỆTnăm 2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Đỗ Hoàng Tùng
Người gửi: Đỗ Hoàng Tùng (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:20' 02-05-2013
Dung lượng: 23.8 KB
Số lượt tải: 3896
Số lượt thích: 0 người

Trường th&thcs minh tiến
Bài kiểm tra cuối Năm - môn Toán Lớp 3
(gian làm bài: 40 phút )
Họ và tên: ....................................................................................................................... lớp 3A (Năm học: 2012 -2013)


Bài 1: Viết( theo mẫu) (1 điểm)
Số liền trước
Số đã cho
Số liền sau

12 368
12 369
12 370


……….……
 39 989

……….……


Bài 2: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)
7386 + 9548 6732 – 4528 4635 x 6 6336 : 9


…………………..

…………………..

…………………..

………………………....


…………………..

…………………..

…………………..

………………………....


…………………..

…………………..

…………………..

………………….……...Bài 4: (0,5 điểm) Điền vào chỗ chấm:
- Ngày mùng 2 tháng 9 là thứ hai, vậy ngày mùng 7
tháng 9 cùng năm đó là thứ ………………….…
- Xem đồng hồ có kim giờ chạy qua số 7 kim phút chỉ vào số 3. Lúc đó là …… giờ…..… phút

Bài 3: (1,5 điểm)
450 kg ….. 5 tạ
? 1 km ….. 999 m
2 giờ ….. 120 phút


Bài 5: (1 điểm) Viết các số 42 671 ; 36 761 ; 98 167; 89 345 theo thứ tự từ bé đến lớn.

Bé --> lớn: ………………..…;…………..……. ;
Bài 6: (1 điểm) Cho hình chữ nhật có chiều dài 30cm, chiều rộng 5 cm. Hãy tính chu vi và diện tích hình chữ nhật và điền kết quả vào chỗ chấm?
a) Chu vi hình chữ nhật là cm. b) Diện tích hình chữ nhật là …........... cm2 .

Bài 7: (3 điểm) Giải bài toán theo tóm tắt sau:
Tóm tắt: 6 can : 120 lít
8 can : …… (lít)?
Bài giải:


Thang điểm10
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Bài 6
Bài 7
 Tổng điểm


1
2
1.5
0.5
1
 1
3
Điểm đạt được

Trường th&thcs minh tiến
Đáp án Bài kiểm tra cuối Năm - môn Toán Lớp 3
(Năm học: 2012 -2013)
gian làm bài: 40 phút )
Đáp án:

Bài 1: Viết( theo mẫu) (1 điểm)
Số liền trước
Số đã cho
Số liền sau

12 368
12 369
12 370


39 988
39 989

…39 990 …

Bài 1: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)
7386 + 9548 6732 – 4528 4635 x 6 6336 : 9

……7386……

……6732……

4 635

6 336 9
03 704
36
0


… + 9548……

… - 4528………

x 6… 16934

……2204………

… 27 810……Bài 4: (0,5 điểm) Điền vào chỗ chấm:
- Ngày mùng 2 tháng 9 là thứ hai, vậy ngày mùng 7 tháng 9 cùng năm đó là thứ …………thứ bảy…
- Xem đồng hồ có kim giờ chạy qua số 7 kim phút chỉ vào số 3. Lúc đó là………. 7giờ 15 phút ……

Bài 3: (1,5 điểm)
450 kg <. 5 tạ
? 1 km >.. 999 m
2 giờ =.. 120 phút


Bài 5: (1 điểm) Viết các số 42 671 ; 36 761 ; 98 167; 89 345 theo thứ tự từ bé đến lớn .

Bé --> lớn: 36 761; 42 671 ; 89 345 ;98 167

Bài 6: (1 điểm) Cho hình chữ nhật có chiều dài 30cm, chiều rộng 5 cm. Hãy tính chu vi và diện tích hình chữ nhật và điền kết qu
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓