Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi cuối kì 2. Toán 4

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Thanh Mai
Ngày gửi: 22h:17' 12-04-2009
Dung lượng: 37.0 KB
Số lượt tải: 1451
Số lượt thích: 0 người
Họ tên : ……………………………………………………………………………
Lớp : ……………………………………………………………………………
ĐỀ KTĐK CUỐI HỌC KÌ II
Năm học : 200… – 200…
Môn : TOÁN – LỚP 4
Thời gian : 40 phút

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bài 1 : (1 điểm)
a) Đọc các số sau :
- 1237005 đọc là : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- 820601 đọc là : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) Viết số gồm :
- 5 trăm nghìn, 7 trăm, 6 đơn vị : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- 8 triệu, 4 nghìn, 9 chục : …………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….
Bài 2 : Đặt tính rồi tính : (2 điểm)
74306 + 7394 186740 – 39251 416 x 205 28832 : 68

……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. ………………………………………………………….

……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. ………………………………………………………….

……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. ………………………………………………………….

……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. ………………………………………………………….

……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. ………………………………………………………….

……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. ………………………………………………………….

……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. ………………………………………………………….
Bài 3 : Tính giá trị của biểu thức : (2 điểm)
 +  : 5  x 

…………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………..………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………..………………………………………………… ……………………………………………….………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………..………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………..………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………..


Bài 4 : (2 điểm) : Chọn câu trả lời đúng
a) 225 phút = ……
A. 2 giờ 25 phút B. 3 giờ 45 phút C. 4 giờ 25 phút D. 5 giờ 25 phút
b) 8m25dm2 = …… dm2
A. 805 B. 85 C. 8005 D. 850Thí sinh không được viết vào phần giấy này


------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) 4 tạ 90 kg = … kg
A. 49 kg B. 490 kg C. 409 kg D. 4090 kg
d) Số thích hợp để viết vào ô trống của  =  là :
A. 6 B. 8 C. 18 D. 24

Bài 5 :Bài toán : (2 điểm)
Một cửa hàng có 5940 kg gạo. Sau khi bán  số gạo, người ta đóng đều số gạo còn lại vào 72 bao. Hỏi mối bao đựng bao nhiêu kilôgam gạo ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 6 : (1 điểm) M
Cho hình H tạo bởi hình chữ nhật ABCD (AB=3cm BC=4cm) và nửa hình thoi BMCN (MN=6cm). Tính diện tích hình H

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6cm
B 4 cm C
3cm
A N D
Hình H


No_avatar
toi rat yeu thich thu vien de thi va kiem tra
No_avatar

Cảm ơn Thao Mai rất nhiều nhé,

No_avatar

chao

No_avatar

n

No_avatar

hio

 
Gửi ý kiến