Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề kiểm tra Công nghệ 7 - Đề số 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Dự án phát triển giáo dục THCS II
Người gửi: Nguyễn Lương Hùng (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:47' 02-10-2008
Dung lượng: 78.0 KB
Số lượt tải: 1347
Số lượt thích: 0 người
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 7
Đề số 1

Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng

1. Đất trồng
- Đất trồng là gì?
- Thành phần của đất?

Câu 1

0,5


Câu 7
2,0


2. Phân bón
- Đặc điểm của phân đạm
- Ảnh hưởng của phân bón đến môi trường, con người và sinh vật khác

Câu 2

0,5Câu 8
1

3. Giống cây trồng
Trình tự sản xuất hạt giống
Câu 3
0,54. Phòng trừ sâu bệnh
- Tác dụng phòng trừ sâu bệnh của biện pháp canh tác


Câu 9
2,0


5. Kĩ thuật gieo trồng
Luân canh, xen canh, tăng vụ


Câu 6
1,5


6. Kĩ thuật gieo trồng chăm sóc cây rừng.
Tại sao phải trồng cây rừng ở thành phố, khu công nghiệp.
Câu 10
1

7. Khai thác và bảo vệ rừng
Mục đích của bảo vệ rừng
8.Giống vật nuôi
Đặc điểm ngoại hình của giống đại bạch

Câu 4

Câu 5
1Tổng số câu
4
2,5
4
5,5
2
2

Tổng % điểm
25%
55%
20%


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 7
(Thời gian: 45 phút không kể thời gian giao đề)
Đề số 1
Phần I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)
Hãy khoanh tròn vào một trong các chữ cái A, B, C, D đứng trước ý trả lời mà em cho là đúng (từ câu 1 đến câu 5).
Câu 1. Đất trồng là gì?
Kho dự trữ thức ăn của cây .
Do đá núi mủn ra, cây nào cũng sống được.
Lớp bề mặt tơi xốp của trái đất có khả năng sản xuất ra sản phẩm cây trồng.
Lớp đá xốp trên bề mặt trái đất.
Câu 2. Phân đạm có đặc điểm gì?
Chứa nhiều chất dinh dưỡng .
Dễ hoà tan trong nước .
Khó vận chuyển, bảo quản .
Không hoà tan trong nước .
Câu 3. Trình tự sản xuất hạt giống:
Phục tráng – Nhân giống siêu nguyên chủng (SNC) – So sánh dòng – Nhân giống nguyên chủng (NC) – Sản xuất đại trà.
Phục tráng – So sánh dòng – Nhân giống NC – Nhân giống SNC – Sản xuất đại trà.
Phục tráng – Nhân giống SNC – So sánh dòng – Nhân giống NC - Sản xuất đại trà.
Phục tráng - So sánh dòng - Nhân giống SNC - Nhân giống NC - Sản xuất đại trà.
Câu 4. Mục đích của bảo vệ rừng:
Trồng cây công nghiệp .
Cấm phá rừng, gây cháy rừng .
Giữ gìn tài nguyên thực vật, đất rừng.
D. Định canh, định cư.
Câu 5. Đặc điểm ngoại hình của giống lợn Đại Bạch:
A. Lông da trắng tuyền, mặt bằng, tai rủ kín mặt.
B. Lông trắng, da đen tai to ngả về phía trước.
C. Lông trắng, da trắng, mặt gãy, tai to hướng về phía trước.
D. Lông đen, da trắng, tai to rủ kín mặt.
Câu 6. Hãy điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống của các câu sau để có được câu trả lời đúng:
độ phì nhiêu giảm sâu, bệnh ánh sáng nước
điều hoà dinh dưỡng sản phẩm thu hoạch đất


Luân canh làm cho đất tăng thêm ..................; ..............và...................
Xen canh sử dụng hợp lý ..........................và............................
Tăng vụ góp phần tăng thêm...........................
Phần II. Tự luận (6 điểm)
Câu 7. Đất gồm có thành phần nào?
Câu 8. Hãy nêu ảnh hưởng của phân bón, thuốc trừ sâu đến môi trường, con người và sinh vật khác?
Câu 9. Hãy nêu tác dụng phòng trừ sâu bệnh của biện pháp canh tác?
Câu 10. Tại sao phải trồng cây rừng ở thành phố, khu công nghiệp?
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)
Câu 1 (0,5 điểm) : C
Câu 2 (0,5 điểm) : B
Câu 3 (0,5 điểm) : D
Câu 4 (0,5 điểm) : C
Câu 5 (0,5 điểm) : C
Câu
 
Gửi ý kiến