Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Violympic vòng 2 lớp 5 NH 13-14

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Quang Dương (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:53' 13-09-2013
Dung lượng: 3.7 MB
Số lượt tải: 482
Số lượt thích: 0 ngườilà 78/130


BÀI THI SỐ
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 1:  của một số bằng 828 thì số đó là 
Câu 2: 198 × 78 + 198 × 21 + 198 = 19800
Câu 3:  của một số bằng 192 thì số đó là 
Câu 4: (2012× 99 – 1006 × 198) × 2013 = 
Câu 5: Hai kho thóc chứa tất cả 1500 tấn. Biết sau khi chuyển từ kho A sang kho B 100 tấn thì số thóc còn lại ở kho A lại ít hơn kho B 20 tấn. Hỏi lúc đầu kho A chứa bao nhiêu tấn thóc? Trả lời: Lúc đầu kho A chứa tấn thóc.
Hiệu số thóc kho A và khoa B là : 100-20+100 = 180 (tấn)
Số thóc kho A là (1500 + 180) : 2 = 840 (tấn)
Câu 6: Hiệu của 2 số 246. Số bé bằng  số lớn. Vậy số lớn là 
Câu 7: Tổng của 2 số bằng 345. Số bé bằng  số lớn. Vậy số bé là 
Câu 8: Tổng của 2 số bằng 222. Biết nếu tăng số lớn thêm 8 đơn vị và giảm số bé đi 5 đơn vị thì số lớn sẽ gấp đôi số bé. Tìm số lớn. Trả lời: Số lớn là 
Sau khi tăng số lớn thêm 8 đơn vị và giảm số bé đi 5 đơn vị thì số lớn là :
(222+8-5) :3x2 = 150
Số lớn ban đầu là : 150-8 = 142
Câu 9: Tổng của 3 số bằng 621. Biết tổng của số thứ nhất và số thứ hai hơn số thứ ba 121 đơn vị. Số thứ hai hơn số thứ nhất 21 đơn vị. Tìm số thứ nhất. Trả lời: Số thứ nhất là 
Số thứ ba là : (621-121):2 = 250
Số thứ nhất và thứ hai là : 621-250 = 371
Số thư nhất là : (371-21) = 175

Câu 10: Hiệu của 2 số bằng 120. Biết nếu cùng bớt mỗi số đi 19 đơn vị thì số lớn sẽ gấp đôi số bé. Tìm số lớn. Trả lời: Số bé là 
Vì cùng bớt 2 số đi 19 đơn vị nên hiệu vẫn không thay đổi.
Số lớn sau khi bớt 19 đơn vị là : 120 : (2-1) x2 = 240
Số lớn ban đầu là : 240 +19 = 259
 
Gửi ý kiến