Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

đề kiểm tra tiếng anh lớp 6 học kỳ 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thu Ha
Ngày gửi: 15h:45' 20-04-2009
Dung lượng: 38.0 KB
Số lượt tải: 657
Số lượt thích: 0 người
minority boarding secondary school
Đề KIểM TRA MÔN TIếNG ANH HọC Kỳ I LớP 7 : (Thời gian làm bài 45 phút)
Full name :…………………………………………………………………

Mark

 Comments


I . LISTENING :
Listen to the passage and tick ( True ) or ( False ) to the following statements. (2.5 pts )

T
 F

Mr Quang liyes in a small house .
In front of the house , there is a small yard .
He grows vegetables in the garden .
There is a tall tree behind the house .
There is a well to the right of the house .

II. READING :
Read the passage and circle the best option ( A , B or C ) to complete the sentences . ( 2.5 pts )
There are four people in Minh’s family , his parents , his sister and him. Minh’s father is an engineer. Every day he goes to work at 7 o’ clock . Minh’s mother is a doctor . She works in a hospital in the town . She goes to work at 6.30 . Minh sister is a student at Hanoi National university . She is twenty years old . Minh is twelve . He is a student at Quang Trung school .

There are _______________people in Minh’s family.
A. three B. four C. five
2. His father is an_______________
A. worker B. doctor C. engineer
3. His mother goes to work at_________________
A. 6,30 B. 6.45 C. 6.50
4. Minh’s sister is_______________years old .
A. 12 B. 20 C. 22
5 . Minh studies at________________
A.Tran phu school B. Nhuyen Hue school C. Quang Trung school
III. LANGUAGE FOCUS :
Match one question in column A with an appropriate answer in column B . (2.5 pts )
A
 B

What is your name ?
How old are you ?
Where do you live ?
What is your father’s name ?
How old is he ?
Where does he work ?
How many students are there in your class ?
Which class are you in ?
What time is it ?
What time do you get up ?
He ‘s forty.
My name is Long .
There are fifty.
I am twelve.
I get up at six.
It is seven o’ clock .
I live in Ha noi .
He works in Ha Tay
I’m in class 6c .
His name is Toan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
IV. WRITING :
Write a short passage about your self , using the following suggestions . (2.5 pts )
Name
Age
Liing place
Name of the school
Class
Number f students in the classMy name is………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
No_avatar

toi moi on thi hoc sinh gioi tieng anh lop 4 nam dau tien nen rat muon duoc cac anh chi di truoc chia se kinh nghiem. thanks

Avatar

Em cần phải học từ mới thật nhiều, nè thường xuyên đọc sách nữa, học từ mới rồi sau đó tập dịch các bài hội thoại cho mau nhớ và nhớ lâu em nhé

 

No_avatar

ujlk

 

 

 

 
Gửi ý kiến