Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

tiết 49 Sinh học 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Hùng
Ngày gửi: 21h:51' 31-01-2018
Dung lượng: 67.0 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người
Tiết 49 KIỂM TRA 1 TIẾT

Ngày soạn: 25/ 01/ 2018
Ngày dạy
Lớp
Sĩ số
HS vắng mặt
Ghi chú


6A

6B
1. Mục tiêu.
a) Về kiến thức: Kiểm tra kiến thức của HS trong chương I, II, III. Đánh giá năng lực học tập của HS. Thấy ưu, nhược điểm của HS.
b) Về kĩ năng: Rèn kĩ năng so sánh, trình bày bài.
c) Về thái độ: Phát huy tính tự giác, tích cực, nghiêm túc, cẩn thận của HS.
d) Năng lực cần hướng tới đối với HS: Năng lực tự học, tư duy, giải quyết vấn đề, quan sát.
2. Hình thức kiểm tra: 30% trắc nghiệm, 70% tự luận.
3. Lập ma trận đề kiểm tra.
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu

Vận dụng thấp
Vận dụng cao


TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TL

Chủ đề 1
Hoa và sinh sản hữu tính
(7 tiết)


Hiểu được thế nào là sinh sản hữu tính
 Mối quan hệ sự thụ phấn và sự thụ tinh
Tổng số câu: 2 câu
Tổng số điểm: 3đ
Tỉ lệ %: 30%


 01 câu
số điểm: 1điểm (10%)

01 câu
số điểm: 2 điểm (20%)

Chủ đề 2
Quả và hạt
(6 tiết)
- Biết được các bộ phận của hạt.
Biết được những điều kiện bên ngoài và bên trong nào cần cho hạt nẩy mầm.
- Phân biệt được các loại quả khô và quả thịt.


Thu hoạch quả khô đúng cách


Tổng số câu: 3 câu
Tổng số điểm: 6đ
Tỉ lệ %: 60%
02 câu
số điểm: 1điểm (10%)
01 câu
số điểm: 2điểm (20%)

01 câu
số điểm: 1điểm (10%)
01 câu
số điểm: 2điểm (20%)Chủ đề 3
các nhóm thực vật
(3 tiết)


 Sự khác nhau giữa rêu và dương xỉ trong quá trình sinh sản

Tổng số câu: 1 câu
Tổng số điểm: 1đ
Tỉ lệ %: 10%


1 đ = 10%
số câu 01

Tổng số câu: 1 câu
Tổng số điểm: 1đ
Tỉ lệ %: 10%
Tổng số câu: 1 câu
Tổng số điểm: 1đ
Tỉ lệ %: 10%
Tổng số câu: 2câu
Tổng số điểm: 1đ
Tỉ lệ %: 20%
Tổng số câu: 1 câu
Tổng số điểm: 2đ
Tỉ lệ %: 20%
Tổng số câu: 1 câu
Tổng số điểm: 2đ
Tỉ lệ %: 20%

Tổng số câu: 1 câu
Tổng số điểm: 2đ
Tỉ lệ %: 20%
Tổng số câu: 1 câu
Tổng số điểm: 1đ
Tỉ lệ %: 10%

4. Đề Kiểm tra theo ma trận.
I. TRẮC NGHIỆM (3đ)
Câu 1(3đ) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
1. Nhóm quả gồm toàn quả khô là:
A. Quả cải, quả đu đủ, quả cam, quả cà chua
B. Quả mơ, quả chanh, quả lúa, quả vải
C. Quả bông, quả thì là, quả đậu Hà Lan
2. Sinh sản có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực với tế bào sinh dục cái được gọi là:
A. Sinh sản vô tính.
B. Sinh sản sinh dưỡng.
C. Sinh sản hữu tính.
3. Các bộ phận của hạt gồm có:
A. Vỏ, phôi, chất dinh dưỡng dự trữ.
B. Vỏ và chất dinh dưỡng dự trữ.
C. Phôi và chất dinh dưỡng dự trữ.
II. TỰ LUẬN (7đ)
Câu 2: (2 đ) Nêu mối quan hệ giữa thụ phấn và thụ tinh ?
Câu 3: (3 đ) Những điều kiện bên ngoài và bên trong nào cần cho hạt nẩy mầm?
Câu 4: (2đ) Vì sao phải thu hoạch quả đỗ tương trước khi quả chín khô ?
Câu 5: (1đ) Đặc điểm khác nhau cơ bản trong sinh sản của rêu và dương xỉ ?
5. Đáp án – Thang điểm
Đáp án
Thang điểm

Câu 1(3 điểm)
1- D 2- C 3- A

1đ/ 1 ý

Câu 2 (2 điểm)
- Muốn có hiện tượng
 
Gửi ý kiến