Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

sinh hoc cd dh

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Ngày gửi: 21h:13' 15-05-2018
Dung lượng: 533.5 KB
Số lượt tải: 48
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018(LẦN I)
TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Môn: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
(Đề thi có 5 trang)

Họ, tên thí sinh:...............................................................................................................
Số báo danh.....................................................................................................................
Câu 1. Thành phần dịch mạch rây của cây chủ yếu gồm các chất hữu cơ được tổng hợp
A. ở lá và một số ion khoáng được sử dụng lại.
B. ở lá và một số ion khoáng ở rễ.
C. ở rễ và một số ion khoáng được sử dụng lại.
D. ở rễ và nhiều ion kali làm cho dịch mạch rây có pH từ 8,0 đến 8,5.
Mạch rây vận chuyển các chất theo chiều từ lá vào thân, xuống rễ và các cơ quan khác của cây; thành phần dịch vận chuyển là các chất hữu cơ, chủ yếu saccarôzơ, axit amin, vitamin, hooc môn thực vật... và một số ion khoáng được sử dụng lại. Đáp án A.
Câu 2. Ở động vật có ống tiêu hóa, quá trình tiêu hóa hóa học diễn ra chủ yếu ở
thực quản.
dạ dày.
ruột non.
ruột già.
Chỉ ở ruột non mới có đủ các loại enzim để tiêu hóa tất cả các chất hữu cơ có trong thức ăn. Đáp án C.
Câu 3. Lông hút của rễ cây do tế bào nào phát triển thành?
Tế bào mạch gỗ ở rễ.
Tế bào mạch rây ở rễ.
Tế bào nội bì.
Tế bào biểu bì.
Lông hút của rễ là phần rễ tiếp xúc với đất, nước để hút nước và muối khoáng. Chúng do tế bào biểu bì rễ phát triển thành. Đáp án D.
Câu 4. Nhóm động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn chỉ thực hiện chức năng vận chuyển chất dinh dưỡng mà không vận chuyển khí?
Chim.
Côn trùng.
Lưỡng cư.
Cá.
Côn trùng hô hấp bằng hệ thống ống khí, phân nhánh nhỏ, trao đổi khí trực tiếp với các tế bào, không thông qua hệ tuần hoàn. Đáp án B
Câu 5. Các nhà khoa học cho thấy mã di truyền mang tính thoái hóa, nghĩa là nhiều bộ ba khác nhau cùng xác định một loại axit amin, ngoại trừ
UAA và UGA.
AUG và AGG.
UGG và AUG.
AUG và UAG.
UGG mã hóa triptôphan, AUG mã hóa mêtiônin (foocmin mêtiônin), không có bộ ba nào khác cùng mã hóa. Đáp án C
Câu 6. Ở sinh vật lưỡng bội, trong trường hợp một gen qui định một tính trạng, tính trội là trội hoàn toàn, không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai AaBBDd x AabbDd cho đời con có bao nhiêu loại kiểu hình?
2.
4.
6.
9.
Số loại kiểu hình = 2 . 1 . 2 = 4. Đáp án B
Câu 7. Một quần thể thực vật lưỡng bội đang ở trạng thái cân bằng di truyền có tần số alen a là 0,15. Theo lí thuyết, tần số kiểu gen Aa của quần thể này là
25,5%.
12,75%.
72,25%.
85%.
[a] = 0,15 [A] = 0,85 [Aa] = 2 . 0,85 . 0,15 . 100% = 25,5%. Đáp án A
Câu 8. Trong cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể, cấu trúc nào sau đây có đường kính 11nm?
Crômatit.
Sợi nhiễm sắc.
ADN.
Nuclêôxôm.
Đường kính: ADN 2nm, nuclêôxôm 11nm, sợi nhiễm sắc 30nm, crômatit 700 nm. Đáp án D
Câu 9. Nhân tố nào sau đây góp phần thúc đẩy sự phân hóa kiểu gen của quần thể?
A. Giao phối không ngẫu nhiên.
B. Chọn lọc tự nhiên.
C. Đột biến.
D. Cách li địa lí.
Cách li địa lí góp phần thúc đẩy sự phân hóa kiểu gen của quần thể. Đáp án D
Câu 10: Sự sống đầu tiên trên Trái Đất được hình thành bằng con đường hóa học theo các bước:
Trùng phân các đơn phân hữu cơ thành các đại phân tử.
Tương tác giữa các đại phân tử hình thành nên các tế bào sơ khai với các cơ chế nhân đôi, phiên mã, dịch mã, trao đổi chất, sinh trưởng và sinh sản.
Từ các chất vô cơ hình thành các đơn phân hữa cơ.
I II III.
III I II.
II III I.
III II I.
III
 
Gửi ý kiến