Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

sinh hoc cd dh đề thi thử số 7 có lời giải kèm theo

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: sưu tầm
Người gửi: Trần Thị Thu Hiền
Ngày gửi: 14h:08' 16-05-2018
Dung lượng: 233.0 KB
Số lượt tải: 74
Số lượt thích: 0 người
LỚP ÔN THI SINH CÔ HIỀN

ĐỀ THI THAM KHẢO
(Đề thi có 04 trang)
KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề


Mã đề thi 007

Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
Câu 81: Đặc điểm của sự lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh có bao miêlin là
theo kiểu nhảy cóc từ eo Ranvie này sang eo Ranviekhác.
lan truyền liên tục từ đầu này đến đầu kia của sợi thầnkinh.
tiêu tốn nhiều nănglượng.
lan truyền với tốc độchậm.
Câu 82: Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây không đúng?
Đột biến gen có thể làm thay đổi tần số alen, thành phần kiểu gen của quầnthể.
Đột biến gen có thể tạo ra alen mới khác biệt alen ban đầu, làm phong phú vốn gen của quầnthể.
Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan đến một hoặc một số cặpnucleotit.
Đột biến gen luôn dẫn đến sự thay đổi trình tự axit amin trong chuỗi polipeptit tươngứng.
Câu 83: Khi nói về nguồn gốc của sự sống. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
Quátrìnhtiếnhóacủasựsốngtrảiqua3giaiđoạn:tiếnhóahóahọc,tiếnhóatiềnsinhhọcvàtiếnhóa
sinh học.
Tiến hóa hóa học là giai đoạn hình thành nên các hợp chất hữu cơ từ các chất vôcơ.
Tiến hóa tiền sinh học là giai đoạn hình thành nên các tế bào sơkhai.
Tiến hóa sinh học là giai đoạn tiến hóa hình thành nên các loài sinh vật như ngàynay.
Trong điều kiện của Trái Đất hiện nay, các tế bào sơ khai vẫn được hình thành từ các chất vôcơ.
A.2. B. 4. C. 1. D. 3.
Câu 84: Ở người, bệnh mù màu do gen lặn a nằm trên vùng không tương đồng của NST X quy định, alen A quy định nhìn màu bình thường. Người vợ có kiểu gen dị hợp lấy chồng bình thường. Xác suất cặp vợ chồng này sinh được hai người con gồm 1 trai bình thường và 1 trai bị bệnhlà
A.1/4. B. 1/16. C. 1/8. D. 1/2.
Câu 85: Ở một loài thực vật, khi cho cây quả dẹt (P) tự thụ phấn thu được đời con F1: 9 cây quả dẹt : 6 cây quả tròn : 1 cây quả dài. Sau đó, người ta lấy tất cả các cây quả dẹt F1 giao phấn với các cây quả tròn F1, thu được F2. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
Tính trạng hình dạng quả do hai cặp gen quy định tương tác cộnggộp.
Cây quả dẹt F1 có 9 kiểugen.
Trong số cây quả tròn F1, xác suất chọn được hai cây quả tròn thuần chủng là1/9.
Lấy ngẫu nhiên một cây F2, xác suất lấy được một cây quả dài là1/27.
A.3. B. 1. C. 2. D. 4.
Câu 86: Ở một loài thực vật, xét hai cặp gen trên 2 cặp NST tương đồng quy định tính trạng màu hoa. Kiểu gen A-B-: hoa đỏ; A-bb, aaB- và aabb: hoa trắng. Phép lai phân tích cơ thể dị hợp hai cặp gen cho tỉ lệ các loại kiểu hình ở đời con là bao nhiêu?
A. 3 hoa trắng : 1hoađỏ. B. 100% hoa đỏ.
C. 3 hoa đỏ : 1hoatrắng. D. 1 hoa đỏ : 1 hoa trắng.
Câu 87: Ở một quần thể thực vật ngẫu phối, gen A quy định hạt tròn trội hoàn toàn so với alen a quy định hạt dài, gen B quy định chín sớm trội hoàn toàn so với alen b quy định chín muộn. Quần thể có cấu trúc di truyền ở thế hệ xuất phát (I0): 0,2(/+ /)+ 0,3(/+ /)= 1. Khi cho quần thể I0 ngẫu phối thu được đời con I1,trong đó kiểu hình cây hạt dài, chín muộn chiếm 14,44%. Quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa khác, mọi diễn biến ở quá trình sinh giao tử đực và cái là như nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đâyđúng?
Tần số alen A và B của quần thể I1 lần lượt là 0,5 và0,4.
Quần thể I0 đạt trạng thái cân bằng ditruyền.
Quần thể I1, cây hạt tròn, chín sớm thuần chủng chiếm tỉ lệ14,44%.
Quần thể I1, cây hạt dài, chín sớm chiếm tỉ lệ10,56%.
A.1. B. 2. C. 3. D. 4
Xét riêng cặp gen Aa có tỉ lệ ở I0
 
Gửi ý kiến