Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

SINH HỌC_ÔN THI ĐẠI HỌC

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: SƯU TẦM
Người gửi: Trần Anh Phong
Ngày gửi: 10h:11' 08-02-2018
Dung lượng: 89.5 KB
Số lượt tải: 32
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP SINH 12 KÌ 1
1 / GEN, MÃ DI TRUYỀN VÀ TỰ NHÂN ĐÔI ADN
- Gen (mục I). Mã di truyền (mục II). Qúa trình nhân đôi của ADN (mục III).
2 / PHIÊN MÃ VÀ DỊCH MÃ
- Phiên mã (Mục I). Dịch mã (Mục II)
3 / ĐIỀU HOÀ HOẠT ĐỘNG GEN
- Khái quát về điều hoà hoạt động của gen (mục I) . Điều hoà hoạt động của gen ở sinh vật nhân sơ (mục II) 4 / ĐỘT BIẾN GEN
- Khái niệm và các dạng đột biến gen (mục I). Nguyên nhân và cơ chế phát sinh đột biến gen (mục II) :
- Hậu quả và ý nghĩa của đột biến gen (mục III)
5 / NHIỄM SẮC THỂ VÀ ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ
- Cấu trúc siêu hiển vi của NST.
(ADN + prôtêin) ( Nuclêôxôm (8 phân tử prôtêin histôn đợc quấn quanh bởi một đoạn phân tử ADN dài khoảng 146 cặp nuclêôtit, quấn  vòng) ( Sợi cơ bản (khoảng 11 nm) ( Sợi nhiễm sắc (25–30 nm) ( siêu xoắn (300 nm) ( Crômatit (700 nm) ( NST.
- Đột biến cấu trúc NST (mục II) :
6 / ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NST
- Đột biến lệch bội (mục I). Đột biến đa bội (mục II)
7/ CÁC QUY LUẬT MENĐEN : QUY LUẬT PHÂN LI & QUY LUẬT PHÂN LI ĐỘC LẬP
- Phương pháp nghiên cứu di truyền học của Menđen (mục I) và hình thành học thuyết khoa học (mục II) . Quy luật phân li . Quy luật phân li độc lập
8 / TƯƠNG TÁC GEN VÀ TÁC ĐỘNG ĐA HIỆU CỦA GEN
- Tương tác gen (mục I) . Tác động đa hiệu của gen (mục II)
9 / LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN
- Liên kết gen (mục I) . Hoán vị gen (mục II)
10 / DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH VÀ DI TRUYỀN NGOÀI NHÂN
- Di truyền liên kết với giới tính (mục I) . Di truyền ngoài nhân (mục II).
11 / ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG LÊN SỰ BIỂU HIỆN CỦA GEN
- Mối quan hệ giữa gen và tính trạng . Sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường
- Mức phản ứng của kiểu gen . Thường biến (sự mềm dẻo kiểu hình) .
12 / CẤU TRÚC DI TRUYỀN QUẦN THỂ
- Các đặc trưng di truyền của quần thể (mục I)
- Cấu trúc di truyền của quần thể tự thụ phấn và giao phối gần (mục II)
- Cấu trúc di truyền của quần thể ngẫu phối (mục III)
13 / CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI CÂY TRỒNG DỰA TRÊN NGUỒN BIẾN DỊ TỔ HỢP
Quy trình chọn giống : * Tạo nguồn nguyên liệu.
* Chọn lọc.
* Đánh giá chất lượng giống.
* Đưa giống tốt ra sản xuất đại trà.
- Tạo giống thuần dựa trên nguồn biến dị tổ hợp (mục I). Tạo giống có ưu thế lai cao (mục II)
14 / TẠO GIỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP GÂY ĐỘT BIẾN VÀ CÔNG NGHỆ TẾ BÀO
- Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến (mục I) . Tạo giống bằng công nghệ tế bào (mục II)
15 / TẠO GIỐNG MỚI NHỜ CÔNG NGHỆ GEN
- Công nghệ gen (mục I) . Ứng dụng công nghệ gen trong tạo giống biến đổi gen (mục II)
16 / DI TRUYỀN Y HỌC
- Bệnh di truyền phân tử (mục I) . Hội chứng liên qua đến đột biến NST (mục II)
17 / BẢO VỆ VỐN GEN LOÀI NGƯỜI VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA DI TRUYỀN HỌC
- Bảo vệ vốn gen của loài người (mục I) . Một số vấn đề xã hội của di truyền học (mục II)
18 / CÁC BẰNG CHỨNG TIẾN HOÁ
- Bằng chứng giải phẫu so sánh (mục I) . Bằng chứng phôi sinh học (mục II)
- Bằng chứng địa lí sinh vật học (mục III) . Bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử (mục IV)
19 / HỌC THUYẾT LAMAC VÀ HỌC THUYẾT ĐACUYN
- Học thuyết tiến hoá của Lamac (mục I) . Thuyết tiến hoá của Đacuyn (mục II) :
20 / HỌC THUYẾT TIẾN HOÁ TỔNG HỢP HIỆN ĐẠI
- Quan niệm tiến hoá và nguồn nguyên liệu tiến hoá (mục I) .Các nhân tố tiến hoá (mục II)
21 / QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH QUẦN THỂ THÍCH NGHI
- Khái niệm đặc điểm thích nghi (mục I). Quá trình hình thành quần thể thích nghi (mục II)
22/ LOÀI
- Khái
 
Gửi ý kiến