Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

smart start

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Tùng Linh
Ngày gửi: 21h:02' 12-09-2018
Dung lượng: 14.2 KB
Số lượt tải: 226
Số lượt thích: 0 người
Choose the odd one out
1.learn
play
swim
School

2.red
brown
orange
table

3.tennis
teacher
volleyball
soccer

4.what
I
how
where

5.rectangle
yoga
Triangle
circle

6.learn
book
song
story


Match the column A with column B
A
What is she doing?
What did he do in the summer?
Do you want to play chess?
Where are you going?
What are you doing?
B
a. I am going to the supermarket.
b. I am playing chess with my friends.
c. No, thanks.
d. He learned how to cook.
e. She is talking with her friends.


Choose the words with different Pronunciation.
apple
ant
an
ask

chess
pet
wet
internet

cloud
brown
crow
crown

open
on
hot
not

book
cook
look
ooh


rewrite these sentences
what / you / doing? I / reading / english / book.
Where / she / going? She / going / martial arts / class.
You / want / to / talk / your friends? Yes/ sure.
What / you / do / summer? I learn/ how / cook.
What / he / do / the / summer? He / learn / swim.

 
Gửi ý kiến