Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

so hoc 6

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Việt Dũng
Ngày gửi: 10h:05' 21-03-2020
Dung lượng: 119.7 KB
Số lượt tải: 83
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ĐỢT NGHỈ DỊCH
Môn : Toán lớp 6 (phần số học) I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT:
Số nguyên:
Các số tự nhiên khác 0 còn được gọi là các số nguyên dương.
Các số -1 , -2, -3, … là các số nguyên âm.
Kí hiệu:Z
Z -3; -2; -1;0;1;2;3;... }
Số đối:
Số nguyên a có số đối là (–a )
VD: Số 3 có số đối là số -3. Số -5 có số đối là số 5; ... 3.Giá trị tuyệt đối của một số nguyên:
Giá trị tuyệt đối của một số nguyên a, kí hiệu |a|
a) Nếu a = 0 thì |a| = 0; b) Nếu a > 0 thì a; c) Nếu a < 0 thì |a|= -a.
* Nhận xét: a) |a| là một số tự nhiên
b) |a| = |-a|
Cộng hai số nguyên:
Cộng hai số nguyên cùng dấu:
Ta cộng hai giá trị tuyệt đối rồi đặt trước kết quả dấu chung.
Cộng hai số nguyên khác dấu:
Cộng hai số nguyên đối nhau: Tổng bằng 0.
Cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau: Ta tìm hiệu hai giá trị tuyệt đối ( số lớn trừ số bé) và đặt trước kết quả dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn.
Trừ hai số nguyên:
Hiệu của hai số nguyên a và b là tổng của a với số đối của b, tức là :
a – b = a +(-b )
Nhân hai số nguyên:
Nhân hai số nguyên cùng dấu ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng(Kết quả là số nguyên dương)
Nhân hai số nguyên khác dấu ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu trừ trước kết quả
Bội và ước của một số nguyên:Cho hai số nguyên a,b(b 0),nếu có số nguyên q sao cho a=b.q khi đó a chia hết cho b, ta còn nói a là bội của b,b là ước của a.
Quy tắc “ Chuyển vế” :
Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức ta phải đổi dấu số hạng đó: dấu “+” đổi thành dấu “-“ và dấu “-” đổi thành dấu “+“ .
Quy tắc “ Dấu ngoặc” :
Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “-“ đằng trước ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu “+” đổi thành dấu “-“ và dấu “-” đổi thành dấu “+“ . Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “+“ đằng trước thì các số hạng trong dấu ngoặc vẫn giữ nguyên dấu
II. BÀI TẬP:
Dạng 1 : Tìm số đối :
Bài1. Tìm số đối của mỗi số nguyên sau: -7; 0; -4; 12;|-5| và |5|
Dạng 2 :Tính giá trị biểu thức:
Bài 2. Tính: a) 8274 + 226 ; b) (- 5 ) + ( -11) ; c) (- 43) + (-9)
Bài 3. Tính: a) 17 + ( - 7) ; b) (-96) + 64 ; c) 75 + ( -325)
Bài 4. Tính: a) 10- (-3) ; b) (-21) – (-19); c) 13 – 30 ; d) 9 – (- 9)
Bài 5. Tính tổng:
a) (-30) + 15 + 10 + ( -15) ; b) 17 + ( -12) + 25 – 17 ;
c) ( -14 ) + 250 + ( - 16) + (- 250) d) ( -3) + ( - 14) + 27 + ( -10)
Bài 6. Tính nhanh các tổng sau:
a) ( 3567 – 214) – 3567; b) ( - 2017) – ( 28 – 2017)
c) -( 269 – 357 ) + ( 269 – 357 )
d) ( 123 + 345) + (456 – 123) – [2017- (-345)]
Bài 7. Bỏ dấu ngoặc rồi tính:
a) ( 17 – 229) + ( 17 - 25 + 229) b) ( 125 – 679 + 145) – ( 125 –
679)
Bài 8. Tính nhanh:
a)-37 + 54 + (-70) +(-163) + 246
b)-359 + 181 + 123 + 350 + (-172)
c)-69 + 53 +46 + (-94) + (-14) + 78
d)13 - 12 + 11+ 10 - 9 + 8 - 7 - 6 + 5 - 4 + 3 + 2 - 1
Bài 9: Tính giá trị của các biểu thức sau
 
Gửi ý kiến