Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Sơ kết 2014-2015

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Ba Duy
Ngày gửi: 20h:07' 12-04-2016
Dung lượng: 56.0 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT NHƯ THANH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS HẢI VÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:22/ BC -THCS HV Hải Vân, ngày 05 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KÌ I
Năm học: 2014 - 2015

Thực hiện công văn số Số: 623/PGDĐT-GDTrH, ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Phòng giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn báo cáo Sơ kết học kỳ I năm học 2014-2015, trường THCS Hải Vân báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học kỳ I năm học 2014-2015 như sau:
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015
I. Những kết quả đạt được.
1. Quy mô học sinh (báo cáo số học sinh giảm, bỏ học trong học kỳ I, các giải pháp làm giảm tỉ lệ học sinh bỏ học).
TT

 Khối lớp
Tổng số HS
học kì 1 năm học 2014- 2015
Chia ra (theo tổng số học sinh học kì I)
Học sinh nữ
Học sinh dân tộc
SL
%
SL
%

1
Lớp 6
40
18
45.0
14
35.0

2
Lớp 7
46
21
45.7
10
21.7

3
Lớp 8
35
14
40.0
7
20.0

4
Lớp 9
40
14
35.0
7
17.5

Tổng
161
67
41.6
38
23.6

* Trong đó: + Số học sinh giảm: 04 em, tỉ lệ: 2.48%
+ Số học sinh bỏ học: 02 em
- Lớp 7: 01
- Lớp 9: 01 em
+ Số học sinh chuyển trường: 02 em
* Các giải pháp làm giảm tỉ lệ học sinh bỏ học:
+ Tập trung phụ đạo 2 môn Ngữ văn và Toán. Các môn khác giao cho GV bộ môn phụ đạo, cuối kì báo cáo kết quả. Học sinh yếu kém giảm so với chỉ tiêu đề ra.
+ Nhà trường kết hợp với địa phương và các tổ chức xã hội khác làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, động viên HS nghỉ học nhiều ra lớp giảm thiểu tỉ lệ học sinh bỏ học theo tình hình thực tế của địa phương.
+ Thực hiện xã hội hóa giáo dục trong việc huy động các nguồn lực nhằm chăm lo xây dựng, phát triển CSVC - TBDH nhà trường theo hướng chuẩn quốc gia.
2. Kết quả triển khai tổ chức và thực hiện các hoạt động giáo dục:
2.1. Triển khai thực hiện cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành đối với bậc THCS; Ngay dầu năm học nhà trường đã xây dựng kế hoạch và triển khai đến toàn thể cán bộ giáo viên và học sinh các phong trào thi đua và các cuộc vận động của ngành. Kêt quả:
- Thực hiện nghiêm túc nội dung phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực": Trường đã đạt 3 tiêu chí gồm các tiêu chí: Xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn - Tố chức cho học sinh chăm sóc di tích lịch sử, văn hóa ở địa phương - Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh qua các môn học và các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong năm.
- Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Mỗi thầy cô giáo là 1 tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” trong cán bộ giáo viên. Tham gia đầy đủ các cuộc thi do địa phương và ngành phát động.
2.2. Triển khai tổ chức hoạt động “Tuần sinh hoạt tập thể” đầu năm học.
- Tổ chức  đón học sinh đầu cấp học; tạo điều kiện cho học sinh mới vào trường được bạn bè, thầy cô giáo, nhân viên nhà trường giúp đỡ thân thiện và hòa nhập nhanh chóng vào môi trường học tập và rèn luyện mới.
- Tổ chức các hoạt động để học sinh tìm hiểu về nhà trường (truyền thống nhà trường; tổ chức và bộ máy, giáo viên và nhân viên nhà trường; các điều kiện về cơ sở vật chất, phòng học, thiết bị học tập; hướng dẫn học sinh bảo quản và sử dụng các công trình phục vụ cho các hoạt động trong nhà trường như: Thư viện, sân chơi, bãi tập, bảo vệ môi trường) Giúp học sinh nắm được điều lệ nhà trường; qui chế thi, kiểm tra, xếp loại học sinh về
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓