Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

CHƯƠNG 2 SỐ NGUYÊN HAY LỚP 6

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Quốc Dũng
Ngày gửi: 20h:28' 27-12-2017
Dung lượng: 834.0 KB
Số lượt tải: 10497
Số lượt thích: 0 người
ÔN TẬP CÁC DẠNG TOÁN CƠ BẢN CHƯƠNG II SỐ HỌC 6
Dạng 1: Củng cố khái niệm Z, N, thứ tự trong Z.
Phương pháp giải: Sử dụng kiến thức
+) Hai số nguyên đối nhau có tổng bằng 0.
+) Số 0 không phải là số nguyên âm và cũng không phải là số nguyên dương.
Bài tập áp dụng:
Bài tập 1: Cho tập hợp M = { 0; -10; -8; 4; 2}
a) Viết tập hợp N gồm các phần tử là số đối của các phần tử thuộc tập M.
b) Viết tập hợp P gồm các phần tử của M và N
Bài tập 2: Trong các câu sau câu nào đúng? câu nào sai?
a) Mọi số tự nhiên đều là số nguyên.
b) Mọi số nguyên đều là số tự nhiên.
c) Có những số nguyên đồng thời là số tự nhiên.
d) Có những số nguyên không là số tự nhiên.
e) Số đối của 0 là 0, số đối của a là (–a).
g) Khi biểu diễn các số (-5) và (-3) trên trục số thì điểm (-3) ở bên trái điểm (-5).
h) Có những số không là số tự nhiên cũng không là số nguyên.
Bài tập 3: Trong các câu sau câu nào đúng? câu nào sai?
a) Bất kỳ số nguyên dương nào xũng lớn hơn số nguyên ân.
b) Bất kỳ số tự nhiên nào cũng lớn hơn số nguyên âm.
c) Bất kỳ số nguyên dương nào cũng lớn hơn số tự nhiên.
d) Bất kỳ số tự nhiên nào cũng lớn hơn số nguyên dương.
e) Bất kỳ số nguyên âm nào cũng nhỏ hơn 0.
Bài tập 4: a) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần
2, 0, -1, -5, -17, 8
b) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự giảm dần
-103, -2004, 15, 9, -5, 2004
Bài tập 5:
Trong các cách viết sau, cách viết nào đúng?
a) -3 < 0
b) 5 > -5
c) -12 > -11
d) |9| = 9
e) |-2004| < 2004
f) |-16| < |-15|
Dạng 2: So sánh hai số nguyên
Phương pháp giải
Cách 1:
Biểu diễn các số nguyên cần so sánh trên trục số;
Giá trị các số nguyên tăng dần từ trái sang phải.
Cách 2: Căn cứ vào các nhận xét sau:
Số nguyên dương lớn hơn 0;
Số nguyên âm nhỏ hơn 0;
Số nguyên dương lớn hơn số nguyên âm;
Trong hai số nguyên dương, số nào có giá trị tuyệt đối lớn hơn thì số ấy lớn hơn;
Trong hai số nguyên âm, số nào có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn thì số ấy lớn hơn.
Kiến thức về giá trị tuyệt đối
- Giá trị tuyệt đối của một số tự nhiên là chính nó;
- Giá trị tuyệt đối của một số nguyên âm là số đối của nó;
- Giá trị tuyệt đối của một số nguyên là một số tự nhiên;
- Hai số nguyên đối nhau có cùng một giá trị tuyệt đối.
Bài tập 1:
a) Tìm: ;; 
b) Tìm: ;; 
Bài tập 2: Điền dấu >; <; = vào dấu …
1) - 5 ……. 1 2) - 3 ……. 2 3) - 4 ……. -7
4) - 2 ……. -3 5) 5 ……. -1 6) 7 ……. -8
7) 3 ……. 5 8) - 2 ……. 0 9) 10 ……. -10
10) 8 ……. -7 11) 4 ……. -3 12) -5 ……. 6
13) ……. 14) ……. 15) ……. 
16) ……. 17) ……. 18) ……. 
19) ……. 20) ……. 21) ……. 
22) ……. 23) ……. 24) ……. 
25) ……. 26) ……. 27) ……. 
Dạng 3: Cộng hai số nguyên cùng dấu.
Phương pháp giải: Áp dụng quy tắc
+) Cộng hai số nguyên dương chính là cộng hai số tự nhiên khác 0
+) Cộng hai số nguyên âm, ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu “-“ trước kết quả.
Bài tập1: Thực hiện phép tính
1
Avatar

Không tải dc. vô lý quá

 
Gửi ý kiến