Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

sổ trực Ban Giám Hiệu

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Quang Thuan (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:55' 14-09-2016
Dung lượng: 122.5 KB
Số lượt tải: 757
Số lượt thích: 0 người

TUẦN: 01 – Từ ngày 22 tháng 08 đến ngày 27 tháng 08 năm 2016
Thứ Sáng NỘI DUNG NGƯỜI THỰC HIỆN
Ngày Chiều
THỨ HAI 22/08 SángChiều


THỨ BA 23/08 SángChiều


THỨ TƯ 24/08 SángChiều


THỨ NĂM 25/08 SángChiều


THỨ SÁU 26/08 SángChiều


THỨ BẢY 27/08 SángChiều


CHỦ NHẬT 28/08 Sáng

ChiềuTUẦN: 02 – Từ ngày 29 tháng 08 đến ngày 03 tháng 09 năm 2016
Thứ Sáng NỘI DUNG NGƯỜI THỰC HIỆN
Ngày Chiều
THỨ HAI 29/08 SángChiềuTHỨ BA 30/08 SángChiềuTHỨ TƯ 31/09 SángChiềuTHỨ NĂM 01/09 SángChiềuTHỨ SÁU 02/09 SángChiềuTHỨ BẢY 03/09 SángChiềuCHỦ NHẬT 04/09 Sáng


ChiềuTUẦN: 03 – Từ ngày 05 tháng 09 đến ngày 10 tháng 09 năm 2016
Thứ Sáng NỘI DUNG NGƯỜI THỰC HIỆN
Ngày Chiều
THỨ HAI 05/09 SángChiềuTHỨ BA 06/09 SángChiềuTHỨ TƯ 07/09 SángChiều


THỨ NĂM 08/09 SángChiều


THỨ SÁU 09/09 Sáng


ChiềuTHỨ BẢY 10/09 SángChiềuCHỦ NHẬT 11/09 Sáng

Chiều


TUẦN: 04 – Từ ngày 12 tháng 09 đến ngày 17 tháng 09 năm 2016
Thứ Sáng NỘI DUNG NGƯỜI THỰC HIỆN
Ngày Chiều
THỨ HAI 12/09 SángChiềuTHỨ BA 13/09 SángChiềuTHỨ TƯ 14/09 SángChiềuTHỨ NĂM 15/09 SángChiềuTHỨ SÁU 16/09 SángChiềuTHỨ BẢY 17/09 SángChiềuCHỦ NHẬT 18/09 Sáng


ChiềuTUẦN: 05 – Từ ngày 19 tháng 09 đến ngày 24 tháng 09 năm 2016
Thứ Sáng NỘI DUNG NGƯỜI THỰC HIỆN
Ngày Chiều
THỨ HAI 19/09 SángChiều


THỨ BA 20/09 SángChiều


THỨ TƯ 21/09 SángChiều


THỨ NĂM 22/09 SángChiều


THỨ SÁU 23/09 SángChiều


THỨ BẢY 24/09 SángChiều


CHỦ NHẬT 25/09 Sáng

Chiều


TUẦN: 06 – Từ ngày 26 tháng 09 đến ngày 01 tháng 10 năm 2016
Thứ Sáng NỘI DUNG NGƯỜI THỰC HIỆN
Ngày Chiều
THỨ HAI 26/09 SángChiều


THỨ BA 27/09 SángChiều


THỨ TƯ 28/09 SángChiều


THỨ NĂM 29/09 SángChiều


THỨ SÁU 30/09 SángChiều


THỨ BẢY 01/10 SángChiều


CHỦ NHẬT 02/10 Sáng

Chiều


TUẦN: 07 – Từ ngày 03 tháng 10 đến ngày 08 tháng 10 năm 2016
Thứ Sáng NỘI DUNG NGƯỜI THỰC HIỆN
Ngày Chiều
THỨ HAI 03/10 SángChiều


THỨ BA 04/10 SángChiều


THỨ TƯ 05/10 SángChiều


THỨ NĂM 06/10 SángChiều


THỨ SÁU 07/10 SángChiều


THỨ BẢY 08/10 SángChiều


CHỦ NHẬT 09/10 Sáng

Chiều


TUẦN: 08 – Từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 15 tháng 10 năm 2016
Thứ Sáng NỘI DUNG NGƯỜI THỰC HIỆN
Ngày Chiều
THỨ HAI 10/10 SángChiều


THỨ BA 11/10 SángChiều


THỨ TƯ 12/10 SángChiều


THỨ NĂM 13/10 SángChiều


THỨ SÁU 14/10 SángChiều


THỨ BẢY 15/10 SángChiều


CHỦ NHẬT 16/10 Sáng

Chiều


TUẦN: 09 – Từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 22 tháng 10 năm 2016
Thứ Sáng NỘI DUNG NGƯỜI THỰC HIỆN
Ngày Chiều
THỨ HAI 17/10 SángChiều


THỨ BA 18/10 SángChiều


THỨ TƯ 19/10 SángChiều


THỨ NĂM 20/10 SángChiều


THỨ SÁU 21/10 SángChiều


THỨ BẢY 22/10 Sáng
 
Gửi ý kiến