Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

sóng cơ

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Trinh Huyền
Ngày gửi: 09h:50' 12-05-2016
Dung lượng: 857.0 KB
Số lượt tải: 129
Số lượt thích: 0 người
SÓNG CƠ – PHƯƠNG TRÌNH SÓNG

1.Sóng cơ- Định nghĩa- phân loại
- Sóng cơ là những dao động lan truyền trong môi trường .
Chú ý: Khi sóng cơ truyền đi chỉ có pha dao động của các phần tử vật chất lan truyền còn các phần tử vật chất thì dao động xung quanh vị trí cân bằng cố định.
- Sóng ngang là sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng.
Ví dụ: sóng trên mặt nước, sóng trên sợi dây cao su.
- Sóng dọc là sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng.
Ví dụ: sóng âm, sóng trên một lò xo.
II. CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA SÓNG HÌNH SIN
- Biên độ của sóng (A): là biên độ dao động của một phần tử của môi trường có sóng truyền qua.
- Chu kỳ T (hoặc Tần số f) sóng: là chu kỳ (hoặc tần số) dao động của một phần tử của môi trường có sóng truyền qua.
Chú ý: + Chu kỳ (hoặc tần số) sóng bằng chu kỳ (hoặc tần số) dao động của nguồn sóng
+ Tần số f: là đại lượng nghịch đảo của chu kỳ T: f = 
- Tốc độ truyền sóng v: là tốc độ lan truyền dao động trong môi trường.

- Bước sóng (: là quãng đường mà sóng truyền được trong một chu kỳ. ( = vT = .
Chú ý:
+ Bước sóng ( cũng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng dao động cùng pha.
+ Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng mà dao động ngược pha là
+ Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương
truyền sóng mà dao động vuông pha là
+ Khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ trên phương
truyền sóng mà dao động cùng pha là: k
+ Khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ trên phương
truyền sóng mà dao động ngược pha là: (2k+1
Lưu ý: Giữa n đỉnh (ngọn) sóng có (n - 1) bước sóng.
- Năng lượng sóng. Năng lượng sóng tại mỗi điểm trong môi trường chính là năng lượng dao động cúa các phần tử môi trường tại điểm đó.Quá trình truyền sóng là quá trình truyền năng lượng.
Chú ý:
+ Nếu sóng truyền theo một phương thì năng lượng sóng tại mỗi điểm trong môi trường là không đổi.
+ Nếu sóng truyền trên một mặt phẳng thì năng lượng sóng tỉ lệ nghịch với khoảng cách từ điểm đó đến nguồn sóng.
+ Nếu sóng truyền trong không gian thì năng lượng sóng tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách từ điểm đó đến nguồn sóng.
III. PHƯƠNG TRÌNH SÓNG
1. Tại nguồn O: uO =Aocos((t) (( = 0)
Tại M trên phương truyền sóng: uM=AMcos((t-(t)
Nếu bỏ qua mất mát năng lượng trong quá trình truyền sóng thì biên độ sóng tại O và tại M bằng nhau: Ao = AM = A.
Thì : uM =Acos((t - ) =Acos 2(( )
2. Tổng quát: Tại điểm O: uO = Acos((t + ().
Tại điểm M cách O một đoạn x trên phương truyền sóng.
* Sóng truyền theo chiều dương của trục Ox thì:
uM = AMcos((t + ( - ) = AMcos((t + ( - )
* Sóng truyền theo chiều âm của trục Ox thì:
uM = AMcos((t + ( + ) = AMcos((t + ( + )
3. Độ lệch pha giữa hai điểm cách nguồn một khoảng x1, x2:

* Nếu 2 điểm đó nằm trên một phương truyền sóng và cách nhau một khoảng x = x1 – x2 thì:

* Nếu 2 điểm M và N trên phương truyền sóng và cách nhau một khoảng d thì: (( = 
Khi đó 2 điểm M và N trên phương truyền sóng sẽ:
+ dao động cùng pha khi: d = k(
+ dao động ngược pha khi: d = (2k + 1)
+ dao động vuông pha khi: d = (2k + 1)
(với k = 0, ±1, ±2 ...)
Lưu ý: Đơn vị của x, x1, x2,d, ( và v phải tương ứng với nhau.
4. Trong hiện tượng truyền sóng trên sợi dây, dây được kích thích dao động bởi nam châm điện với tần số dòng điện là f thì tần số dao động của dây là 2f.

Bài tập: Phương trình
 
Gửi ý kiến