Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Unit 2: speaking

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thanh Thủy
Ngày gửi: 23h:23' 03-09-2011
Dung lượng: 36.0 KB
Số lượt tải: 64
Số lượt thích: 0 người
Unit 2:
Speaking

A. Asking for opinion:

What do you think (about it)?
What’s your opinion (about it)?
What’s your idea (about it)?
How do you feel (about it)?
Do you have any ideas (about it)?
Ex: She was selected the winner. What do you think?
How do you feel about a trip to Hawaii?
Do you think that it’s a good suggestion?
Do you think that ………..?

Giving opinion:

I think/ I don’t think ……….
I believe/ I don’t believe …….
I feel that / I don’t feel that ……
In my opinion = In my judgement ….
If you ask me ……..
Of course. / Of course not.
There’s no doubt about it.
Yes, it’s a very good idea.
No, it’s ridiculous/ funny/ won’t work.

Ex: 1. A: She was selected the winner. What do you think?
B: (I think) they have made the right choice.
2. A: How do you feel about a trip to Hawaii?
B: It’ll be a fun trip, I believe
3. A: Do you think that it’s a good suggestion?
B: In my opinion, it’ll never work.
4. A: Do you think it’s good to learn English?
B: There’s no doubt about it.
5. A: What do you think about his presentation?
B: If you ask me, he did a very good job.

Note: In my opinion, I think he made a good choice.

B. Saying Agreement

I agree (with you)
I’m with you.
You’ re (exactly) right.
That’s right/ good.
Good/ Great idea.
You bet!
You can say that again. (= I agree with you)
I couldn’t agree more. ( = I totally agree with you.)
That’s exactly what I think.
There is no doubt about it.
Me too. = I do, too. = So do I.
Me neither. = Neither do I. = I don’t either.

Ex: 1. A: I think we have to raise more money.
B: I agree. /I’m with you.
Ex 2. A. In my opinion, the test was too difficult.
B: You’re right./ That’s right.
Ex 3. A. This film is really a true masterpiece.
B. You can say that again.
Ex 4. A: I believe that’s a good decision.
B: Me too./ So do I. /I do, too.
Ex 5. A: I don’t like pizza.
B: Me neither./ Neither do I./ I don’t either.



C. Saying disagreement

I don’t agree/ disagree (with you).
I’m afraid I can’t agree with you.
I’m nit (in agreement) with you.
I don’t think you are right.
I don’t think so.
Are you kidding me? (= I don’t agree.)
But I don’t .
But I do.
You have one point, but …..
Note: When not agree with SO, state the reason.

Ex 1: A: I think we have to raise more money.
B: I disagree. We still have a lot of money.
Ex 2. A. In my opinion, the test was too difficult.
B: I’m not with you. Many students did it very well.
Ex 3. A: I believe that’s a good decision.
B: But I don’t. I think it’s ridiculous.
Ex 4. A: I don’t like pizza.
B: But I do. It’s so delicious.

EXERCISE

Choose the best option:

1. A: “What do you think about his new car?” B: “ …………….”
A. You can say that again. B. Yes. It’s really beautiful. C. I think it’s a little expensive. D. Yes, I’m with you.
2. A: “ Do you think surfing is a dangerous sport?” B: “ …………….”
A. No, I don’t think so B. Yes, it ‘s very ridiculous.
C. In my opinion, I think it’s not very dangerous. D. That’s a good idea.
3. A: “ I think listening to music while learning is good.” B: “ …………….”
A. Sorry, but I’m not in agreement with you. B. I’m afraid I couldn’t agree more.
C. Me neither. D. I don’t agree
 
Gửi ý kiến