Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

[ST] De luyen tạp 8 diem - De so 24

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Thành Chung
Ngày gửi: 11h:00' 15-06-2018
Dung lượng: 60.5 KB
Số lượt tải: 381
Số lượt thích: 0 người

ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 24.
Thời gian làm bài: 50 phút.

Cho biết khối lượng nguyên tử (theo u) của các nguyên tố:
H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, Si = 28, P = 31, S = 32, Cl = 35,5, Br = 80, Li = 7, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, K = 39, Ca = 40, Cr = 52, Mn = 55, Fe = 56, Cu = 64, Zn = 65, Rb = 85, Sr = 88, Ag = 108, Ba = 137, Pb = 207.

Câu 1: Trong phòng thí nghiệm, axetilen được điều chế bằng phản ứng nào?
A. C2H4 C2H2 + H2. B. CaC2 + H2O Ca(OH)2 + C2H2.
C. C2H6 C2H2 + 2H2. D. 2CH4 C2H2 + 3H2.
Câu 2: Chất nào sau đây là chất hữu cơ?
A. CH3COOC2H5. B. NaHCO3. C. HCN. D. CuSO4.
Câu 3: Cặp chất nào sau đây là đồng phân của nhau?
A. C2H5OH và CH3-O-CH3. B. CH3–O-CH3 và CH3-CHO.
C. CH3-CH2–CHO và CH3-CHOH-CH3. D. CH3-CH2-OH và CH3-CH2-CHO.
Câu 4: Thành phần chính của quặng photphorit là
A. CaHPO4. B. Ca3(PO4)2. C. Ca(H2PO4)2. D. NH4H2PO4.
Câu 5: Polime nào sau đây được tạo ra bằng phản ứng trùng hợp?
A. Tơ nitron. B. Protein. C. Tơ nilon-6. D. Tơ nilon-6,6.
Câu 6: Trong môi trường kiềm, lòng trắng trứng (anbumin) tác dụng với Cu(OH)2 cho hợp chất màu
A. xanh. B. tím. C. vàng. D. đỏ.
Câu 7: Khi đun nóng, khí CO có thể khử được oxit kim loại nào sau đây?
A. CuO. B. MgO. C. Na2O. D. Al2O3.
Câu 8: Tính chất hóa học của dung dịch K2Cr2O7 trong môi trường axit là
A. tính khử. B. tính axit. C. tính oxi hóa. D. tính bazơ.
Câu 9: Anilin tạo kết tủa với chất nào?
A. dd HCl. B. dd HNO3. C. dd CuSO4. D. dd Brom.
Câu 10: Dung dịch chất nào có pH > 7?
A. NaOH. B. NH4Cl. C. NaCl. D. H2SO4.
Câu 11: Nước cứng là nước có chứa nhiều ion?
A. Na+, Mg2+. B. Na+, Ca2+. C. Mg2+, Ca2+. D. Na+, Mg2+, Ca2+.
Câu 12: Khí nào sau đây góp phần chủ yếu gây ra hiệu ứng nhà kính?
A. CO. B. SO2. C. Cl2. D. CO2.
Câu 13: Chất nào là glixerol?
A. C2H5OH. B. C3H5(OH)3. C. C2H4(OH)2. D. CH3OH.
Câu 14: Hợp kim Đuy-ra có nhiều ứng dụng trong ngành công nghiệp
A. hàng không. B. dân dụng. C. nhiên liệu. D. luyện kim.
Câu 15: Chất nào không tác dụng với dung dịch NaOH?
A. H2NCH2COOH. B. CH3COOH. C. HCOOC2H5. D. C6H5NH2.
Câu 16: Cho CH3COOC2H5 vào dung dịch NaOH (đun nóng), sinh ra các sản phẩm là
A. C2H5COONa và CH3OH. B. C2H5OH và CH3COOH.
C. CH3COOH và C2H5ONa. D. CH3COONa và C2H5OH.
Câu 17: Để phân biệt dung dịch phenol (C6H5OH) và ancol etylic (C2H5OH), có thể dùng thuốc thử
A. dung dịch NaCl. B. kim loại Na. C. nước brom. D. quỳtím.
Câu 18: Cho kim loại Fe lần lượt phản ứng với các dung dịch: FeCl3, Cu(NO3)2, AgNO3, H2SO4 đặc, MgCl2. Số trường hợp xảy ra phản ứng hóa học là
A. 4. B. 1. C. 2. D. 3.
Câu 19: Cho dãy các chất: NaHCO3, KHSO4, Cr(OH)3, CH3COONH4, Al, Al(OH)3, CuSO4. Số chất trong dãy vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch NaOH là
A. 4. B. 3.
 
Gửi ý kiến