Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

STRESS SYLLABLE

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hà Quyên
Ngày gửi: 00h:17' 16-10-2016
Dung lượng: 43.5 KB
Số lượt tải: 282
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Hà Quyên)
V/ STRESS SYLLABLE
1. Gốc từ thường mang trọng âm; tiền tố và hậu tố thì không mang trọng âm
Eg: comfortable, uncountable
2. Ở đa số các từ có 2 âm tiết trọng âm của từ tuân theo quy tắc:“Động 2 - Danh, Tính 1”
Eg: - destroy, escape, employ, …
- summer, village, country, … - busy, pretty, noisy, …
* Chú ý: Một số từ vừa mang nghĩa danh từ, vừa mang nghĩa động từ thì khi là danh từ, trọng âm nhấn vào âm tiết thứ nhất, khi là động từ trọng âm nhấn vào âm tiết thứ hai
Eg: record, comfort…
3. Danh từ ghép có trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên
Eg: raincoat, blackboard, bookstore
4. Tính từ ghép kết thúc bằng đuôi ED hay trạng từ ghép có trọng âm nhấn vào từ thứ hai
Eg: bad-tempered, well-educated, shortsighted, well-done, north-west
5. Động từ ghép có trọng âm lấy theo trọng âm của từ thứ hai
Eg: undergo, overwork, understand
6. Trọng âm rơi vào chính các hậu tố sau: -ade, -ee, -eer, -ese, -ain(V), -aire, -ique, -oon, - oo, -ette, -ever, -self, -mental
Eg: lemonade, degree, engineer, Vietnamese, maintain, millionaire, unique, bamboo, balloon…
Ngoại lệ: coffee, committee
7. Trọng âm rơi vào âm tiết trước các hậu tố: -tion, -sion, -ic, -ical, -ics, -logy, -sophy, -graphy, -itive, -ity, -tial
Eg: protection, decision, activity, biology. philosophy …
Ngoại lệ: ‘television, ‘politics, ‘lunatic, ‘arabic
8. Trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 tình từ phải sang nếu từ kết thúc bằng đuôi –ary, -ate
Eg: dictionary, considerate, illustrate
9. Các từ chỉ số lượng: fif‘teen, ‘fifty
10. Các từ kết thúc bằng how, what, where thì trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên
EXERCISE
1.
A. organism
B. attraction
C. prevention
D. engagement

2.
A. popularity
B. laboratory
C. politician
D. documentary

3.
A. imagine
B. inhabit
C. continue
D. disappear

4.
A. periodic
B. electric
C. suspicious
D. contagious

5.
A. advertise
B. advantage
C. adventure
D. adverbial

6.
A. represent
B. permanent
C. sentiment
D. continent

7.
A. future
B. involve
C. prospect
D. guidance

8.
A. accuracy
B. fabulous
C. immediate
D. optimist

9.
A. facilitate
B. intimacy
C. participate
D. hydrology

10.
A. reduction
B. popular
C. romantic
D. financial

11.
A. amaze
B. offer
C. release
D. believe

12.
A. socialize
B. memory
C. tradition
D. animal

13.
A. biology
B. ability
C. interactive
D. inaccurate

14.
A. actor
B. career
C. rubbish
D. cocktail

15.
A. similar
B. attractive
C. chemical
D. calculate

16.
A. facility
B. characterize
C. irrational
D. variety

17.
A. agreement
B. elephant
C. mineral
D. violent

18.
A. professor
B. typical
C. accountant
D. develop

19.
A. electrician
B. majority
C. appropriate
D. traditional

20.
A. decay
B. vanish
C. attack
D. depend

21.
A. vacation
B. different
C. beautiful
D. medical

22.
A. delicious
B. colorful
C. important
D. direction

23.
A. behind
B. dentist
C. marble
D. novel

24.
A. serious
B. around
C. nervous
D. finish

25.
A. symptom
B. return
C. heavy
D. normal

26.
A. hospital
B. mischievous
C. supportive
D. special

27.
A. family
B. whenever
C. obedient
D
 
Gửi ý kiến