Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

TA 3 Bài Tập Bổ Trợ Family And Friends National Edition

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Văn Bình
Ngày gửi: 15h:11' 07-09-2022
Dung lượng: 3.4 MB
Số lượt tải: 352
Số lượt thích: 0 người

UNIT STARTEREx 1: Look and write


………… ………… ………… …………
Ex 2: Read and match


Ex 3: Reorder

name My Rosy. 's
My ……………………………..

My Billy. 's name
……………………………………..

name 's Miss My Jones.
……………………………………..

Tim. My 's name
……………………………………..
Ex 4: Write the missing letters
M__ ss Jone__ Ti__
Ro__y B__lly

Ex 5: Match

Ex 6: Write numbers

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………
Ex 7: Color correct numberEx 8: Complete
How old are you?
I'm …………

How ………… are you?
I'm …………

How old ………… you?
I'm …………

………… old are you?
I'm …………

How ………… are you?
I'm …………

How old ………… you?
I'm …………


Ex 9: Write the missing letters
Ex 10: Color

Ex 11: Reorder
1. color / is / what / ? it 2. is / it / color / what / ?
………………………………… …………………………………
3. what / ? / it / is / color 4. it / what / color / ? is
………………………………… …………………………………
5. purple / . / it / 's 6. it / 's / . / yellow
………………………………… …………………………………
7. green / . / 's / it 8. brown / it / . / 's
………………………………… …………………………………
Ex 12: Unscramble and color

UNIT 1: THIS IS YOUR DOLL.

Ex 1: Put a tick or a cross (√ / ×)
doll ___
bike ___
train ___
ball ___
teddy bear ___
kite ___

Ex 2: Match

Ex 3: Complete
t__ ddy be__ r __oll b__ ll
__ite b__ke tr__in
Ex 4: Find, circle the word and write
dollballbiketraincarkiteteddybear
1. doll 2. …………... 3. …………... 4. …………...
5. …………... 6. …………... 7. …………...
Ex 5: Reorder
1. my / this / . / doll / is 2. this / your / dog / . / is
……………………………….. ………………………………..
3. your / . / this / is / bike 4. kite / is / my/ this / .
……………………………….. ………………………………..
5. train / . / this / is / my 6. is / . / my / this / ball
……………………………….. ………………………………..
Ex 6: Choose and complete

1. This is …………… kite. 2. My favorite …………… is yellow.
3. My favorite …………… is a ball. 4. This …………… your car.
5. What's your …………… color? 6. …………… your favorite toy?
7. How …………… you? 8. How …………… are you?
I'm fine. Thank you. I'm eight.

Ex 6: Look and make sentences: your / my
Ex 7: Match


Ex 8: Write a / b


Ex 9: Circle the odd one out and write
1


……………
2


……………
3


……………

Ex 10: Write the words

………… ………… ………… …………
Ex 11: Match the beginnings and endings to make sentences
Ex 12: Read and circle1. What is your favorite toy? 2. What color is the train?
A. It's a train. A. It's green.
B. It's a teddy bear. B. It's brown.
C. It's a ball. C. It's red.
3. What is your favorite color?
A. It's green. B. It's brown. C. It's red.
 
Gửi ý kiến