Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

tai lieu

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: tu cấp
Người gửi: Trịnh Xuân Hân
Ngày gửi: 22h:27' 01-07-2010
Dung lượng: 59.0 KB
Số lượt tải: 44
Số lượt thích: 0 người
Đề cương ôn tập toán nâng cao lớp 5
Bài 1: Tìm y, biết:
a) y + 40 x 25 = 2000 b) (y + 40) x 25 = 2000
c) (y – 10) x 5 = 100 – 20 x 4 d) (y +2) + (y +4) +(y + 6)+ …..+ (y+1996) = 998000
e) y : 1,8 + 6,5 = 9,2 f) 36 : y – 0,35 = 0,85
g) x 140 + 1,08 : [0,2 x (y – 1)] = 11

Bài 2: Tìm các chữ số a, b để:
a) 283ab  3 5
b) 56a3b  4 và 9
c) A= a378b  3 và 4 (A là số có 5 chữ số khác nhau)

Bài 3: Điền các chữ số thích hợp vào băng ô gồm 13 ô sao cho tổng của 3 số ở 3 ô liền nhau luôn bằng 60. Biết ô thứ 4 là 8, ô thứ 12 là 24.824Bài 4: Cho 9 số 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19. Hãy điền mỗi số vào 1 ô sao cho tổng 3 số ở 3 ô thẳng hàng nhau đều bằng 45.

Bài 5: Trung bình cộng của 3 phân số là Phân số thứ hai hơn phân số thứ nhất là Phân số thứ ba gấp đôi phân số thứ hai. Tìm mỗi phân số.

Bài 6: Tổng của hai số là 16,26. Tìm hai số đó biết nếu gấp số thứ nhất lên 5 lần và số thứ hai lên 2 lần thì tổng mới là 43,2.

Bài 7: Cho a, b, c, m, n, p là các số tự nhiên khác o và:
a+m = b+n = c+p = a+b+c
Chứng tỏ rằng: m+n > p
n+p > m
p+m > n
Bài 8: Trung bình cộng của 3 phân số bằng Nếu tăng phân số thứ nhất lên 2 lần thì trung bình cộng bằng nếu tăng phân số thứ hai lên 2 lần thì trung bình cộng bằng Tìm 3 phân số đó.

Bài 9: Tính nhanh:
a) b)
c) d)
e)

Bài 10: Một cửa hàng có 7 gói kẹo gồm 2 loại: kẹo mít và kẹo dứa, số kẹo trong mỗi gói lần lượt là: 24; 26; 30; 37; 41; 55; 58 chiếc. Sau khi bán hết 6 gói chỉ còn lại gói kẹo dứa, người bán hàng nhận thấy rằng trong số kẹo đã bán số kẹo dứa gấp 3 lần số kẹo mít. Hỏi cửa hàng đó có bao nhiêu chiếc mỗi loại?

Bài 11: Tìm 1 số tự nhiên biết rằng số đó cộng với tổng các chữ số của số đó bằng 1993.

Bài 12: Cho 4 số tự nhiên có tổng bằng 288. Nếu số thứ nhất giảm đi 3 đơn vị, số thứa hai tăng 3 đơn vị, số thứ ba giảm 3 lần, số thứ tư gấp lên 3 lần thì được 4 số bằng nhau. Tìm 4 số ban đầu.

Bài 13: Một người mua 3 cái bàn và 5 cái ghế với tổng số tiền phải trả là 1414000 đồng. Giá 1 cái bàn đắt hơn 1 cái ghế là 226000 đồng. Hỏi giá tiền 1 cái bàn và giá tiền 1 cái ghế là bao nhiêu?

Bài 15: Tìm số abcd biết: abcd - bcd x 2 = ac (a > 0; a,b,c<10)

Bài 16: Một ô tô đi từ A đến B mất 2 giờ, một xe máy đi từ B đến A mất 3 giờ. Tính quãng đường AB
 
Gửi ý kiến