Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Tài liệu chuyên đề toán THPT

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Tăng Việt
Ngày gửi: 14h:03' 07-05-2020
Dung lượng: 5.1 MB
Số lượt tải: 310
Số lượt thích: 0 ngườiBÀI
1.
 BẤT ĐẲNG THỨC

I – ÔN TẬP BẤT ĐẲNG THỨC
1. Khái niệm bất đẳng thức
Các mệnh đề dạng hoặc được gọi là bất đẳng thức.
2. Bất đẳng thức hệ quả và bất đẳng thức tương đương
Nếu mệnh đề đúng thì ta nói bất đẳng thức là bất đẳng thức hệ quả của bất đẳng thức và cũng viết là 
Nếu bất đẳng thức là hệ quả của bất đẳng thức và ngược lại thì ta nói hai bất đẳng thức tương đương với nhau và viết là 
3. Tính chất của bất đẳng thức
Như vậy để chứng minh bất đẳng thức ta chỉ cần chứng minh Tổng quát hơn, khi so sánh hai số, hai biểu thức hoặc chứng minh một bất đẳng thức, ta có thể sử dụng các tính chất của bất đẳng thức được tóm tắt trong bảng sau
Tính chất
Tên gọi

Điều kiện
Nội dung
Cộng hai vế của bất đẳng thức với một sốNhân hai vế của bất đẳng thức với một số


 và 
Cộng hai bất đẳng thức cùng chiều


 và 
Nhân hai bất đẳng thức cùng chiềuNâng hai vế của bất đẳng thức lên một lũy thừa

 và 

Khai căn hai vế của một bất đẳng thức

Chú ý
Ta còn gặp các mệnh đề dạng hoặc Các mệnh đề dạng này cũng được gọi là bất đẳng thức. Để phân biệt, ta gọi chúng là các bất đẳng thức không ngặt và gọi các bất đẳng thức dạng hoặc là các bất đẳng thức ngặt. Các tính chất nêu trong bảng trên cũng đúng cho bất đẳng thức không ngặt.
II– BẤT ĐẲNG THỨC GIỮA TRUNG BÌNH CỘNG VÀ TRUNG BÌNH NHÂN (BẤT ĐẲNG THỨC CÔ-SI)
1. Bất đẳng thức Cô-si
Định lí
Trung bình nhân của hai số không âm nhỏ hơn hoặc bằng trung bình cộng của chúng

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi 
2. Các hệ quả
Hệ quả 1
Tổng của một số dương với nghịch đảo của nó lớn hơn hoặc bằng 

Hệ quả 2
Nếu cùng dương và có tổng không đổi thì tích lớn nhất khi và chỉ khi 
Hệ quả 3
Nếu cùng dương và có tích không đổi thì tổng nhỏ nhất khi và chỉ khi 
III – BẤT ĐẲNG THỨC CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI

Điều kiện
Nội dung
 hoặc 

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sau đây đúng?
A. B. 
C. D.
Câu 2. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sau đây sai?
A. B. 
C. D. 
Câu 3. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
A. B. 
C. D. 
Câu 4. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sau đây đúng?
A. B. 
C. D. 
Câu 5. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sau đây đúng?
A. B. 
C. D. 
Câu 6. Nếu thì bất đẳng thức nào sau đây đúng?
A. B. C. D.
Câu 7. Nếu và thì bất đẳng thức nào sau đây đúng?
A. B. C. D. và 
Câu 8. Nếu thì bất đẳng thức nào sau đây đúng?
A. B. C. D. 
Câu 9.Cho hai số thực dương Bất đẳng thức nào sau đây đúng?
A. B. C. D.Tất cả đều đúng.
Câu 10. Cho và Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. B.
C. D. Không so sánh được.
Câu 11. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số với 
A. B. C. D. 
Câu 12. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số 
A. B. C. D. Không tồn tại 
Câu 13. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số với 
A. B. C. D.
Câu 14.
 
Gửi ý kiến