Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

TÀI LIỆU HAY! HS TB-KHÁ ĐỀU LÀM ĐƯỢC

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Văn Tân
Ngày gửi: 07h:44' 05-10-2011
Dung lượng: 110.5 KB
Số lượt tải: 299
Số lượt thích: 0 người
Bài 1 Chuyển động cơ
Chuyển động cơ là gì? Ví dụ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Chất điểm là gì? Ví dụ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nêu những đặc điểm của chất điểm ( về kích thước và khối lượng )
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Một hệ quy chiếu bao gồm những yếu tố nào?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nêu những điểm giống và khác nhau giữ hệ quy chiếu và hệ tọa độ
Giống nhau
Khác nhau


Hệ quy chiếu
Hệ tọa độBài 2 Chuyển động thẳng đều
Nêu những đặc điểm của chuyển động thẳng đều. Lấy ví dụ về 1 cđ thẳng đều
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Viết công thức tính quãng đường đi được và phương trình chuyển động của chuyển động thẳng đều.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 3 Chuyển động thẳng biến đổi đều
Độ lớn vận tốc tức thời tại một điểm được xác định như thế nào? Độ lớn vận tốc tức thời tại một điểm cho ta biết điều gì?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nêu những đặc trưng của vec tơ vận tốc tức thời
……………………………………………………………………………………………………………………..
Véc tơ vận tốc tức thời có những đặc điểm gì? ( về điểm đặt, phương chiều và độ lớn )
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Chuyển động thẳng biến đổi đều là gì? Trong chuyển động thẳng biến đổi đều có những dạng chuyển động nào? Hãy nêu đặc điểm của từng dạng chuyển động đó
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Viết công thức véc tơ gia tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều. véc tơ gia tốc có phương chiều như thế nào so với véc tơ vận tốc trong chuyển động thẳng nhanh dần đều ( cđtndđ) và chuyển động thẳng chậm dần đều ( cđtcdđ ).
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Viết công thức tính vận tốc trong chuyển động thẳng biến đổi gì? Em có nhận xét gì về giá trị của vận tốc trong cđtndđ và cđtcdđ.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Viết công thức tính quãng đường đi được và phương trình chuyển động của chuyển động thẳng biến đổi đều.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Viết công thức liên hệ giữ gia tốc, vận tốc và quãng đường đi được trong chuyển động thẳng biến đổi đều.

Bài 4 Sự rơi tự do
Yếu tố nào ảnh hưởng đến sự rơi nhanh chậm của các vật khác nhau trong không khí?

Nếu loại bỏ được ảnh hưởng của không khí thì các vật sẽ rơi như thế nào?

Sự rơi tự do là gì? Ví dụ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nêu các đặc điểm của sự rơi tự do
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Trong trường hợp nào các vật rơi tự do với cùng một gia tốc g?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Viết công thức tính vận tốc và quãng đường đi được của sự rơi tự do.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nêu những điểm giống và khác nhau giữ các vật rơi tự do và rơi trong không khí.
Giống nhau
Khác nhau


Rơi tự do
Rơi trong không khí


Bài 5 Chuyển động tròn đều
Tốc độ trung bình trong chuyển động tròn được xác định như thế nào? Đơn vị của tốc độ trung bình là gì?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Chuyển động tròn đều là gì? Ví dụ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Nêu những đặc điểm của véc tơ vận tốc trong chuyển động tròn đều.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Tốc độ góc được xác định như thế nào? Đơn vị của tốc độ góc là gì?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Chu kỳ và tần số trong chuyển động tròn đều là gì? Viết công thức liên hệ giữa chu kỳ-tần số, chu kỳ-tốc độ góc, tần số-tốc độ góc. Nêu đơn vị của chu kỳ và tần số.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
Công thức liên hệ giữa tốc độ dài và tốc độ góc.

Nêu những đặc điểm và viết công thức tính gia tốc trong chuyển động tròn đều.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 6 Tính tương đối của chuyển động. công thức cộng vận tốc
Hình dạng quỹ đạo của chuyển động trong các hệ quy chiếu khác nhau thì sẽ như thế nào? Ví dụ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Vận tốc của vật chuyển động đối với các hệ quy chiếu khác nhau thì sẽ như thế nào? Ví dụ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Như thế nào được coi là hệ quy chiếu đứng yên và hệ quy chiếu chuyển động
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Vận tốc đứng yên, vận tốc tương đối và vận tốc kéo theo là gì?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Viết công thức cộng vận tốc trong trường hợp các chuyển động cùng phương, cùng chiều và cùng phương nhưng ngược chiều.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Phần bài tập
Bài 2 Chuyển động thẳng đều
1. Xe máy chuyển động thẳng trong 5 phút đi được quãng đường 300m. Tính tốc độ trung bình của xe trên đoạn đường đó.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Xe máy chuyển động thẳng đều với vận tốc 36 km/h. Tính quãng đường đi xe đi được trong 30 giây
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Tính thời gian để xe máy đi hết quãng đường 54km, biết xe đi với tốc độ không đổi là 10 m/s
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Một chất điểm chuyển động cơ có
No_avatarf
Tai lieu cua thay rat hay!
 
Gửi ý kiến