Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Tài liệu lý 8

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thanh thư
Ngày gửi: 08h:40' 13-05-2020
Dung lượng: 3.2 MB
Số lượt tải: 199
Số lượt thích: 0 người


SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ?
TRƯỜNG THPT ?
----- ((( -----

CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP
VẬT LÝ 8
(Theo định hướng phát triển năng lực học sinh)E = mc2
Họ và tên học sinh:
Lớp:


TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ MỤC LỤC

CHUYÊN ĐỀ I. CƠ HỌC 4
CHỦ ĐỀ 1. CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC 4
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI 4
B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG 6
CHỦ ĐỀ 2. VẬN TỐC 8
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI 8
B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG 11
CHỦ ĐỀ 3. CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU, CHUYỂN ĐỘNG KHÔNG ĐỀU 13
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI 13
B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG 14
CHỦ ĐỀ 4. BIỂU DIỄN LỰC 17
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI 17
B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG 19
CHỦ ĐỀ 5. SỰ CÂN BẰNG LỰC, QUÁN TÍNH 21
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI 21
B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG 22
CHỦ ĐỀ 6. LỰC MA SÁT 24
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI 24
B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG 26
CHỦ ĐỀ 7. ÁP SUẤT 28
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI 28
B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG 29
CHỦ ĐỀ 8. ÁP SUẤT CHẤT LỎNG, BÌNH THÔNG NHAU 31
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI 31
B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG 33
CHỦ ĐỀ 9. ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN 35
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI 35
B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG 37
CHỦ ĐỀ 10. LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT 39
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI 39
B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG 40
CHỦ ĐỀ 11. THỰC HÀNH: NGHIỆM LẠI LỰC ĐẨY ACSIMÉT 42
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI 42
B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG 42
CHỦ ĐỀ 12. SỰ NỔI 42
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI 42
B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG 43
CHỦ ĐỀ 13. CÔNGCƠ HỌC 45
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI 45
B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG 46
CHỦ ĐỀ 14. ĐỊNH LUẬT VỆ CÔNG 48
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI 48
B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG 50
CHỦ ĐỀ 15. CÔNG SUẤT 52
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI 52
B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG 53
CHỦ ĐỀ 16. CƠ NĂNG 55
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI 55
B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG 57
CHỦ ĐỀ 17. SỰ CHUYỂN HÓA VÀ BẢO TOÀN CƠ NĂNG 59
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI 59
B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG 60
CHỦ ĐỀ 18. TỔNG KẾT CHUYÊN ĐỀ CƠ HỌC 63
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI 63
B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG 67
CHUYÊN ĐỀ II. NHIỆT HỌC 76
CHỦ ĐỀ 1. CÁC CHẤT ĐƯỢC CẤU TẠO NHƯ THẾ NÀO ? 76
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI 76
B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG 76
CHỦ ĐỀ 2. NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ CHUYỂN ĐỘNG HAY ĐỨNG YÊN ? 78
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI 78
B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG 80
CHỦ ĐỀ 3. NHIỆT NĂNG 82
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI 82
B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG 83
CHỦ ĐỀ 4. DẪN NHIỆT 85
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI 85
B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG 87
CHỦ ĐỀ 5. ĐỐI LƯU, BỨC XẠ NHIỆT 89
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI 89
B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG 91
CHỦ ĐỀ 6. CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG 92
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI 92
B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG 94
CHỦ ĐỀ 7. PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT 96
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI 96
B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG 97
CHỦ ĐỀ 8. NĂNG SUẤT
 
Gửi ý kiến