Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

tài liệu ôn thi

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: sưu tầm
Người gửi: Nguyễn Thành Chính
Ngày gửi: 11h:25' 01-01-2015
Dung lượng: 27.5 KB
Số lượt tải: 148
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Bích Ngọc)
FLC-TEIC2
DE SO 1
PAPER 1: READING COMPREHENSION
Section A: Choose the word or phrase which best completes each sentence. Cross your choice.
1. Nobody has done this before.
A. any B. not C. never D. ever
2. He went to the but they didn`t have any
A. chemist`s - steak B. baker`s wine C. butcher`s - steak D. butcher`s
bread
3. The depth of the Suez Canal is about 10 meters.
A. usual B. habitual C. average D. popular
4. He`s intelligent than his sister.
A. lesser B. much less C. much fewer D. not so
5. He ordered them it again.
A. don`t do B. not do C. didn`t do D. not to do
6. She is a kind girl that everybody loves her.
A. so B. such C. very D. too
7. These team haven`t any goals.
A. recorded B. registered C. made D. scored
8. You will see him when he here tomorrow.
A. will come B. has come C. to come D. comes
9 you study harder, you won`t pass the examination.
A. Unless B. Because C. If D. In order that
10. I left my pen at home I borrow yours?
A. Shall B. Will C. May D. Do
11. I the money from him yet.
A. haven`t received B. don`t receive C. will receive D. am receiving
12. Can you tell me the for Oxford?
A. department B. phone C. directory D. code
13. These vegetables don`t taste to me.
A. well B. deliciously C. freshly D. fresh
14. Airplanes and land every minute.
A. fly up B. take off C. get up D. get off
15. Brian wants to be a soldier, but he dislikes wearing
A. clothes s B. a uniform C. a suit D. a custom
16. We aren`t rich enough to everywhere by taxi.
A. arrive B. move C. travel D. drive
17. The ship was around the Mediterranean Sea.
A. running B. sinking C. flying D. sailing
18. He`s , so he can`t hear your voice.
A. deaf B. blind C. dumb D. mute
19. There are many for new immigrants in Australia.
A. offices B. toilets C. uniforms D. hostels
20. I want to a table at the Savoy Hotel.
A. maintain B. reserve C. manage D. allow
T.L A - 2008 1
 
Gửi ý kiến