Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

TÀI LIỆU ÔN THI TUYỂN SINH 10

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Trọng Phúc
Ngày gửi: 16h:59' 24-05-2020
Dung lượng: 936.0 KB
Số lượt tải: 746
Số lượt thích: 2 người (Lê Thanh Hùng, Trần Thiệu)

I.CẤU TRÚC ĐỀ THI MÔN TOÁN CHUNG
Câu 1 (4,0 điểm ) :
Các phép tính và các phép biến đổi đơn giản về căn bậc hai .
- Rút gọn và tính giá trị của biểu thức chứa căn bậc hai.
Câu 2 (4,0 điểm ) :
Hàm số bậc nhất , hàm số bậc hai. Tương giao giữa đường thẳng và parabol.
Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.
Câu 3 (5,0 điểm ) :
Định lí Viet và ứng dụng. Phương Trình quy về phương trình bậc hai.
Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình, phương trình bậc hai.
Câu 4 (2,0 điểm ) :
Bài toán liên quan đến hệ thức lượng trong tam giác vuông.
Câu 5 (5,0 điểm ) : Bài toán tổng hợp về đường tròn :
Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn, của hai đường tròn.
Chứng minh tứ giác nội tiếp.
Các mối liên hệ giữa tiếp tuyến và dây cung.
* Lưu ý : Trong đề có nâng cao 4,0 điểm .
CHỦ ĐỀ 1

CÁC PHÉP TÍNH VÀ CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN VỀ CĂN BẬC HAI
RÚT GỌN VÀ TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC CHỨA CĂN BẬC HAI
Bài 1: Tính giá trị của các biểu thức sau :
1) 2) . 3) 4) 
5) 6) . 7) 8) 
9) 10) 11) 12)
13) 14) 15) .
Bài 2: Tìm điều kiện xác định và rút gọn các biểu thức sau :
1) . 2) . 3) .
4) . 5) . 6).
Bài 3: Tìm điều kiện xác định và rút gọn các biểu thức sau :
1) . 2) .
3) . 4) .
Bài 4: Tìm điều kiện xác định và rút gọn các biểu thức sau :
1) . 2) .
3) . 4) .
Bài 5: Tìm x để các biểu thức sau có nghĩa và rút gọn các biểu thức đó :
a) b) c) .
d) e) f) .
Lưu ý: Trước khi rút gọn phải tìm ĐKXĐ
Bài 6 : Cho biểu thức : 
Rút gọn biểu thức D
Tính giá trị của biểu thức D khi .
Tìm giá trị của x để D > 1.
Bài 7 : Cho biểu thức : 
Rút gọn biểu thức 
Tính giá trị của biểu thức khi .
Tìm giá trị của x để 
Bài 8 : Cho biểu thức : 
Rút gọn biểu thức 
Tính giá trị của biểu thức khi .
Bài 9 : Cho biểu thức : 
Rút gọn biểu thức 
Tính giá trị của biểu thức khi .
Bài 10 : Cho biểu thức : 
Rút gọn biểu thức 
Tính giá trị của biểu thức khi 
Bài 11 : Cho biểu thức : 
Rút gọn biểu thức 
Tính giá trị của biểu thức khi 
Tìm giá trị của x để 
Bài 12 : Cho biểu thức : 
Rút gọn biểu thức .
Tính giá trị của để 
Bài 13 : Cho biểu thức : 
Rút gọn biểu thức V
Tính giá trị của để 
Bài 14 : Cho biểu thức : 
Rút gọn biểu thức P
Tính giá trị của để 
Bài 15 : Cho biểu thức : 
Rút gọn biểu thức P
Tính giá trị của để 

CHỦ ĐỀ 2
HÀM SỐ BẬC NHẤT , HÀM SỐ BẬC HAI
TƯƠNG GIAO GIỮA ĐƯỜNG THẲNG VÀ PARABOL
Bài 1: Cho parabol(P) : và đường thẳng .
a) Vẽ parabol(P) và đường thẳng trên cùng một hệ trục toạ độ.
b) Xác định toạ độ giao điểm của (P) và bằng phép tính.
Bài 2: Cho parabol(P) : và đường thẳng .
a) Vẽ parabol(P) và đường thẳng trên cùng một hệ trục toạ độ.
b) Xác định toạ độ giao điểm của (P) và bằng phép tính.
Bài 3: Cho parabol(P) : và đường thẳng .
a) Vẽ parabol(P) và đường thẳng trên cùng một hệ trục toạ độ.
b) Xác định toạ độ giao điểm của (P) và bằng phép tính.
Bài 4
 
Gửi ý kiến