Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

TÀI LIỆU PHỤ ĐẠO

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trượng Văn Xuân Ngôn
Ngày gửi: 08h:02' 26-12-2017
Dung lượng: 133.1 KB
Số lượt tải: 385
Số lượt thích: 0 người
LUYỆN TẬP: ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI
I. TOÁN KHỬ OXIT KIM LOẠI BỞI H2 HAY CO
Sơ đồ: Oxit + (CO, H2) ( rắn + hỗn hợp khí (CO2, H2O, H2, CO)
Bản chất là các phản ứng:
Fe2O3 + CO ( Fe + CO2 được xem CO + O ( CO2
Fe2O3 + H2( Fe + H2O được xem H2 + O ( H2O
 nO trong oxit = nCO = nCO2 hay nO trong oxit = nH2 = nH2O
. Khối lượng chất rắn thu được giảm = khối lượng oxi trong oxit
Câu 1:(A09)Cho luồng khí CO (dư) đi qua 9,1 gam hỗn hợp gồm CuO và Al2O3 nung nóng đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 8,3 gam chất rắn. Khối lượng CuO có trong hỗn hợp ban đầu là A. 0,8 gam.B. 8,3 gam. C. 2,0 gam. D. 4,0 gam.
Câu 2:(A08)Cho V lít hỗn hợp khí (ở đktc) gồm CO và H2 phản ứng với một lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO và Fe3O4 nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng hỗn hợp rắn giảm 0,32 gam. Giá trị của V là
A. 0,112. B. 0,560 C. 0,448. D. 0,224
Câu 3: Cd08Dẫn từ từ V lít khí CO (ở đktc) đi qua một ống sứ đựng lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO, Fe2O3 (ở nhiệt độ cao). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí X. Dẫn toàn bộ khí X ở trên vào lượng dư dung dịch Ca(OH)2 thì tạo thành 4 gam kết tủa. Giá trị của V là:
A.1,120. B. 0,896. C. 0,448. D. 0,224.
Câu 4: (2015)Khửhoàntoàn4,8gamFe2O3bằngCOdưởnhiệtđộcao.KhốilượngFethu đượcsauphản ứnglà
A. 2,52 gam. B.3,36 gam. C. 1,68 gam. D. 1,44 gam.
II. TOÁN ĐIỆN PHÂN
Điện phân dung dịch:
a. Qui tăccatot:
- Các cation từ nhôm về trước không bị khử, khi đó H2O bịkhử: 2H2O + 2e H2 + 2OH-
- Còn lại bị khử theo thứ tự ngược dãy điện hoá.
b. Qui tăc anot:
- Các anion: SO42-; NO3-; CO32- F- không bị oxi hoá, khi đó H2O bị oxi hoá:
2H2O -4e O2 + 4H+
- Còn lại theo thứ tự: S2-; I-; Br-, Cl-
c.Định luật Faraday: m = (AIT) : nF số mol e trao đổi: ne = IT/F

Câu 1 : Để điều chế 1 tấn clo bằng cách điện phân nóng chảy NaCl người ta phải dùng tối thiểu là 1,735 tấn NaCl. Vậy hiệu suất của quá trình là A.59%.B. 85%.C. 90%. D. 95%.
Câu 2 :Điện phân nóng chảy muối clorua của một kim loại kiềm, thu được 0,896 lít khí (đktc) ở anot và 3,12 gam kim loại ở catot. Công thức của muối đã điện phân làA. NaCl.B. LiCl.C. KCl. D. CsCl.
Câu 3: Khi cho điện phân dung dịch CuCl2 với dòng điện một chiều I=2A trong 10 phút. Khối lượng đồng thoát ra ở catot là A. 40 gam. B. 0,4 gam. C. 0,2 gam. D. 4 gam.
Câu 4: Điện phân đến hết 0,1 mol Cu(NO3)2 trong dung dịch với điện cực trơ, thì sau điện phân khối lượng dung dịch đã giảm bao nhiêu gam?A. 1,6 gam. B. 6,4 gam. C. 8,0 gam. D. 18,8 gam.
Câu 5: Điện phân (dùng điện cực trơ) dung dịch muối sunfat của kim loại hoá trị II với cường độ dòng điện 3A. Sau 1930 giây thấy khối lượng catot tăng 1,92 gam. Muối sunfat đã điện phân A. CuSO4. B. NiSO4.C. MgSO4.D. ZnSO4.
Câu 6: Điện phân hoàn toàn 1 lít dung dịch AgNO3 với 2 điên cực trơ thu được một dung dịch có pH= 2. Xem thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể thì lượng Ag bám ở catot là:A. 0,54 gam. B. 0,108 gam. C. 1,08 gam. D. 0,216 gam.
Câu7: Điện phân 200 ml dung dịch AgNO3 0,4M (điện cực trơ) trong thời gian 4 giờ, cường độ dòng điện
 
Gửi ý kiến