Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Tài liệu Toán học 4 có giải

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hà Văn Việt
Ngày gửi: 13h:02' 13-11-2020
Dung lượng: 5.7 MB
Số lượt tải: 1103
Số lượt thích: 0 người
FULL BỘ TOÁN + TIẾNG VIỆT lớp 2345 CỰC ĐẸP VÀ HAY GIÁ RẺ LIÊN HỆ NGAY ZALO O937-351-107
Link Xem Thử: https://drive.google.com/folderview?id=1L9VxIPMhv2uneAD_-mlAEenubI8v2Zjr
ĐỀ TOÁN CƠ BẢN LỚP 4
TUẦN 1
Họ và tên:……...........................................................................................Lớp:………..
Phần I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Số 40125 đọc là:
A. Bốn mươi nghìn một trăm hai năm
B. Bốn mươi nghìn một trăm hai mươi lăm
C. Bốn mươi nghìn, hai trăm và 5 đơn vị
D. Bốn trăm nghìn và hai mươi lăm đơn vị
Câu 2. Điền dấu >; <; = thích hợp vào chỗ chấm
a/ 3428……3482
b/ 37214……37241

c/ 36729……36000 + 700 + 29
d/ 7776……..6777

e/ 60305……..60035
g/ 99998……..99999

Câu 3. Nối biểu thức với giá trị của biểu thức đó:

Câu 4. Khoanh vào chữ cái trước đáp số đúng:
Nếu a = 9250 thì giá trị biểu thức 45105 – a : 5 là:
A. 7171
B. 43255
C. 42355
D. 7183

Câu 5. Khoanh vào chữ cái trước đáp số đúng:
Một đội công nhân đắp đường, trong 4 ngày đầu đắp được 184m đường. Hỏi trong một tuần đội đó đắp được bao nhiêu mét đường? (Biết rằng 1 tuần làm việc 5 ngày và số mét đường đắp được trong mỗi ngày là như nhau)
A. 230m đường B. 144m đường
C. 135m đường D. 215m đường
Câu 6. Khoanh vào chữ cái trước đáp số đúng:
Số 9874 được viết thành tổng như sau:
A. 9000 + 800 + 70 + 4
B. 900 + 8000 + 70 + 4
C. 9000 + 80 + 70 + 4


D. 9000 + 700 + 80 + 4
Phần II: TỰ LUẬN.
Câu 1. Tính giá trị của biểu thức sau:
a) 10235 – 9105 : 5
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) (4628 + 3536) :4
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 2.
a) Xếp các số: 46278 ; 43578 ; 48258 ; 49258 ; 46728 theo thứ tự từ bé đến lớn
………………………………………………………………………………………………………
b) Xếp các số: 10278 ; 18027 ; 18207 ; 10728 ; 12078 theo thứ tự từ lớn đến bé
………………………………………………………………………………………………………
Câu 3. Tìm x:
a) x – 1295 = 3501
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) x + 4886 = 8312
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c) X x 5 = 7945
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
d) x : 9 = 3038
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 4. Một hình chữ nhật có chiều dài là 96cm. Chiều rộng bằng 1/4 chiều dài. Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật đó.
Bài giải
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Câu 5.  Một nhà máy sản xuất trong 6 ngày được 1020 chiếc điện thoại. Hỏi trong 9 ngày nhà máy đó sản xuất được bao nhiêu chiếc điện thoại, biết số ti vi sản xuất mỗi ngày là như nhau?
Bài giải
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 6. Một thửa ruộng hình vuông có độ dài cạnh là 8m. Hãy tính chu vi thửa ruộng đó?
Bài giải
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ĐÁP ÁN
Phần I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1. B
Câu 2.
3428 < 3482
37214<37241
36729 = 36000 + 700 + 29
7778 >6777
60305 > 60035
99998 < 99999
Câu 3.
(A; 3)
(B; 4)
(C; 1)
(D; 2)

Câu 4. B Câu 5. A Câu 6. A
Phần II. TỰ LUẬN.
Câu 1.
a) 10235 – 9105 : 5
= 10235 – 1921
= 8414
b) (4628 + 3536) : 4
= 8164 : 4
= 2041

Câu 2.
a) 43578 ; 46278 ; 46728 ; 48258 ; 49258
b) 18207 ; 18027 ; 12078 ; 10728 ; 10278
Câu 3.
x – 1295 = 3702  
x = 3702 + 1295       
  x = 4997             
x + 4876 = 9312
x = 9312 – 4876
x = 4436

X x 5 = 3645      
   X = 3645 : 5
X = 729              
x : 9 = 2036
x = 2036 x 9
x = 18324

Câu 4.
Bài giải
Chiều rộng của hình chữ nhật đó là: 96 : 4 = 24 (cm)
Chu vi hình chữ nhật đó là: (96 + 24) x 2 = 240 (cm)
Diện tích của hình chữ nhật đó là: 96 x 24 = 2304 (cm2)
Đáp số: 240cm và 2304 cm2
Câu 5
 
Gửi ý kiến