Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

test 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đào Như Mạnh
Ngày gửi: 19h:20' 18-10-2017
Dung lượng: 77.0 KB
Số lượt tải: 133
Số lượt thích: 0 người
Period 18 .
Preparing Date : 12 . 9 . 2008 .
Teaching date : 20 . 9 . 2008.


FORTY–FIVE –MINUTE TEST

Test number : 1
Unit : FROM 1 TO 3

Objectives : To make sure of the knowledge they have learnt
Language Areas Tested :
1. Vocabulary :
Techniques : Reading comprehension , matching , writing numbers .
Items : I ( 1 – 8 ) , II , V ( 1 – 6 )
2. Grammar :
Techniques : questions and answer , gap filling
Items : III ( 1 – 6 ) , IV ( 2 – 4 ) , VI ( 1 – 2 )
III. Language Skills Tested :
1. Read :
Techniques : Reading comprehension
Items : I ( 1 – 8 )
2. Write :
Techniques : Gap filling , Making questions .
Items : III ( 1 – 6 ) , IV ( 1 – 4 ) , V ( 1 – 6 ) , VI ( 1 – 2 )
3. Listen :
Techniques : Listening for grids
Items : VII ( 1 – 4 )
IV. Answer key :
I. Answer the questions :
There are for people in his family .
He is forty two .
He is a doctor .
She is thirty – nine .
She is a nurse .
Her name is Lan .
She is fifteen .
They are in their living room .
II. Matching :
Open your book , close your book , stand up , sit down , come in .
III. Blank – filling :
How
How
Where
What
How
What
IV. Gap – filling :
( St’s name )
student
( St’s age )
( St’s address )
V. Write the result :
nine
twenty – three
eleven
twelve
ten
fifty – two .
VI. Making questions :
How many students are there in your class ?
What does he do ?
VII . Listening :
My name is Nga .
I’m eleven years old .
I’m a student .
I live in Dalat .
V. Evaluation of Result :
Class
 Giỏi
 Khá
 TB
 Yếu 6A3

 6A5


****************************************

Period 18
Preparation date : 12 . 9 . 2008
Teaching date : 20 . 9 . 2008


ENGLISH TEST No 1
( Time allowed 45’ )

Em hãy đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi dưới đây : (2ms)
This is Song’s family. They are in their living room. There are four people in his family. This is his father, Mr Kiên. He is a doctor. He is forty-two. This is his mother, Mrs Oanh. She is a nurse. She is thirty-nine years old. This is his sister, Lan. She is a student. She is fifteen years old.

1/ How many people are there in Song’s family ?
……………………………………………………………………………………………………..
2/ How old is his father ?
…………………………………………………………………………………………………….
3/ What does he do ?
………………………………………………………………………………………………….
4/ How old is his mother ?
………………………………………………………………………………………………… .
5/ What does she do ?
………………………………………………………………………………………………..…..
6/ What’s his sister’s name ?
…………………………………………………………………………………………………….
7/ How old is she ?
…………………………………………………………………………………………………….. .
8/ Where are they ?
…………………………………………………………………………………………………...
II. Em hãy nối một từ ở cột A với một từ ở cột B cho hợp lí : (1m)
A

B

open

in

close

down

stand

your book

sit

up

come

your book

III. Chọn các từ “ where / what / how “ điền vào chỗ trống trong
các câu sau : (1,5ms)
1/…………………………are you ?
2/ ……..………………old are you ?
3/ ……………………do you live ?
4/ ……………………is your name ?
5/ ……………………do you spell it ?
6/ …………………are these ?
Em hãy điền vào chỗ trống để hoàn thành câu giới thiệu về bản thân mình (1m) :
1/ Hi, my name’s ……………………………………
2/ I am a …………………………………………………….
3/ I’m ………………… ……………….. old.
4/ I live ………………………………………………..
Điền kết quả các phép tính sau bằng chữ (1,5ms) :
1/ Six + three = …………………….
2/ Twenty x three = ………………………
3/ Seven x four = ………………………
4/ Ten + two = …………………………
5/ Three + seven = … ……………………
6/ fifty x two = ……………….……
Tìm câu
 
Gửi ý kiến