Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Test 1 E6 CTTĐ(unit 1,2,3) có ma trận, đáp án và phai nghe - đề chẵn, lẻ( Hay)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Mai
Ngày gửi: 10h:59' 15-09-2017
Dung lượng: 5.8 MB
Số lượt tải: 2827
WEEK: 9 Date of preparing: 11/10/2016
Period: 25 Date of teaching : 17/10/2016
THE FIRST ENGLISH TEST
A. Theme: Personal information
B. Topic: My school, My home & My Friends
C. Attainment targets:
- Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others and the stress pattern differently from the others
- Listen: Fill in the blanks and decide these statements are true or false
- Choose the best answers for each of the sentences
- Read the paragraph: Complete the blanks and answer the questions
- Write: Rewrite the sentences and keep the meaning unchanged
Use the correct forms of the verbs in the brackets
Write full sentences with the given words
D. Language contents:
- Pronunciation
- Grammar: Tenses ( Present simple, present progressive, near future - Vocabulary: Words to describe friends , school, home

E. Matrix:
Topic:
My school, My home & My Friends

Recognizing
(30%)
Understanding
(40%)
Low producing
(20%)
High producing
(10%)
Total
(100%)


Obj
Sub
Obj
Sub
Obj
Sub
Obj
Sub


I/ Phonetics
Pronounced, stress
4

1
4

1

II/ Listening:
- My friends
- At home
4
1

4
1

8

2

III/ Lexico – Grammar
- Grammar: Tenses ( Present simple, present progressive, near future
-Vocabulary: Words to describe friends , school, home .
4


1

4


1
41
123

IV/ Reading:
best friend
Ba’s room


4
1
4

1
8
2

V/ Writing:
- Rewrite the sentences and keep the meaning unchanged
- Write full sentences with the given words nces

8


2

8


2

Total
12

3
(30%)
16
4

(40%)
8
2

(20%)
4
1

(10%)
40
10

(100%)


F. Contents:G. ANSWER KEY
I. 4x0.25 =1m
A. 2 x 0,25 = 0,5m
1.D 2.A
B. 2 x 0,25 = 0,5m
1.D 2.A
II/ 8 X 0,25 = 2ms
A. 1.D 2.B 3.A 4.A
B. 1-F 2-F 3-T 4-T
III/ 8 x 0,25 = 2ms
1.C 2.B 3.D 4.C 5.A 6.C 7.A 8.B
IV/ 8 x 0,25 = 2ms
A. 1.are 2.puts 3.next 4.unhappy
B. 1. Tuan’s best friend is Hung..
2. He is very clever, hard-working but he is shy.
3. Yes, he is..
4. Tuan loves Hung very much because he usually shares his happy or sad things with him.
V/ 8 x 0,25 = 2ms
A.1.Does your class have twenty-three girls?
2. Ba is sitting behind Lan.
3. Ly’s hair is long and black.
4. His favourite subject is Math.
B.1. My friends and I are having/going on a picnic with my father next week.
2. My bedroom has two chairs, a desk, a bookshelf and a bed.
3. Do Nam always go to school on time?
4. My best friend has a round face, a big nose and black eyes.
VI/ 4 x 0,25 = 1m
are running 2. doesn’t go
are having 4. Do…like


Full name: ………………..…………… Monday, October 17th , 2016
Class 61 THE FIRST ENGLISH TEST
Time: 45 minutes
Mark
Teacher’s remark

I. PHONETICS( 1m)
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓