Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Test 2. English 6 - Ch trinh moi

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Dung
Ngày gửi: 22h:49' 06-12-2017
Dung lượng: 62.5 KB
Số lượt tải: 784
Số lượt thích: 0 người

Date of planning: December 03rd, 2017
Period 41. ENGLISH TEST No 2 – GRADE 6
Time allowed: 45 minutes
I. Aims:
- To check ss’ knowledge they have learnt after Unit 4 and 5.
II. Language Focus:
+ Pronunciation and vocabulary from Unit 4 and 5.
+ Skills: Listening, Reading and Writing skills.

The Matrix:

Topics
Knowledge
Comprehension
 Application
Total
Application
Advanced applicationTN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL


( unit 4-unit 5)

Listening
Topic: My neighbourhood, natural wonders of the world
Instruction:Listen and circle the correct answer.
Listen and answer the questions (T/F)
Số câu: 8
Số điểm: 2
Tỉ lệ: 20%
Số câu:8
Số điểm 2
- TN: 8
- TL : 0 sốđiểm.2

Language focus.
-comparative adjectives
- Giving directions
-word form
-superlative
- mustSố câu: 10
Số điểm: 2,5
Tỉ lệ: 25 %


Số câu.4
Số điểm. 1


Số câu.4
Số điểm 1Số câu2
Số điểm. 0,5
- TL: 0
- TN. 10
- Số điểm:2,5

 Reading:
- Topic: My neighbourhood, natural wonders of the world
- T/ F or choose the best answer.
- Answer the questions.


Số câu: 6
Số điểm: 2,5
Tỉ lệ: 25 %
Số câu.4
Số điểm 1
Số câu .4
Số điểm.1


Số câu. 2
Số điểm. 0,5

TN: 8
TL: 2
Số điểm 2,5

 Writing 1
Rewrite:
- Transformation
- make questions
Số câu: 4
Số điểm: 2
Tỉ lệ: 20 %Số câu4
Số điểm 2
TL; 4
TN. 0
Số điểm. 2

Writing 2
- complete the sentences.
Số câu: 2
Số điểm: 1
Tỉ lệ: 10%


Số câu 2
Số điểm 1
TN.
TL . 2
Số điểm .1

 Tổng số câu:
Tổng số điểm:
Tỉ lệ:
16
4

8
2

2
0,5
6
2,5

2
1
 34
10


QUESTIONS FOR TEST 6
LISTENING
I. Listen to the dialogue twice and circle the correct answer. (1,0 P) (Unit 4. Skills 2 – Activity 1)
1.Go to (an / the) end of this street.
2.It’s on your (sight / right).
3. It’s in (Le Duan / Le Hoang) street.
4. (Make / Take) the second right and it’s on your left.
II. Listen to the dialogue twice, then choose True (T) or False (F) (1,0 P) (Unit 5. Skills 2 – Activity 1)


1
The travel agent is talking about three tourist attractions ………………2
The father wants to go to Nha Trang …………………3
Ha Long Bay isn’t more interesting than Mui Ne …………………4
Nick is happy about the choice. …………………

LANGUAGE FOCUS
III. Choose the correct answer: (2, 5 P):
1. There are some math exercises tomorrow, so I __________ do them.
A. mustn’t
B. must
C. should
D. shouldn’t

2. Nga is the __________ student in my class.
A. good
B.
No_avatar

dạ cho e xin file nghe được không ạ

No_avatarf

Cho e xin file nghe vs ạ. nttnbapthaonguyen@gmail.com. tks :)

 
Gửi ý kiến