Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

test in unit 7 family and friends

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Trung Quang
Ngày gửi: 16h:44' 27-11-2014
Dung lượng: 4.0 MB
Số lượt tải: 262
Số lượt thích: 0 người


LISTENING
Part 1. Listen and draw lines. There is one example.
Part 2. Read the question. Listen and write a name or a number. There are two examples.
What’s the boy’s name?.......Pat…….
How old is he? ………6……..
Questions
1. Where does Pat live? ……………
2. What’s the number of Pat’s house?...........................
3. How many bedrooms are there in Pat’s house? …………………..
4. What’s Pat’s sister’s name? ……...
5. What’s the name of Pat’s mouse? ………………………
Part 3. Listen and tick the box. There is one example.
What’s in Sue’s box?
What can Nick have?
Which man is Ann’s teacher?

What is Tom’s favourite sport ?
What’s Bill doing?

What’s Ann painting?
Part 4. Listen and color. There is one example.


READING and WRITING
Part 1. Look and read. Put a tick or a cross in the box. There are two examples.
This is a kite (

This is a hand (This is a goat.This is a shirt.
This is a chair.This is a motorbike.


This is a hand.
Part 2. Look and read. Write yes or no.
1. The boy is riding on his bike. …………..
2. There are two birds on the mat. …………..
3. There is a monkey under the table. …………..
4. The girl in red dress is reading a book. .………
5. The woman is standing next to the chair. ………
Part 3. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words.
1.
_ _ _ _ _2. _ _ _ _

_ _ _ _
3.
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _


_ _ _ _ _

Part 4. Read this. Choose a word from the box. Write the correct word next to numbers 1-5.

I am on a small (1) ………………. In the living room in Mr and Mrs Bird’s (2) ………………. The family sits on chairs or on their (3)………………. and watches me. They can watch sports like (4) ………………. or basketball or watch their favorite animals like (5) ………………. On me. They watch me at night but not in the day. What am I? I am a television.


Part 5. Look at the pictures and read the questions. Write one-word answers.
1. What are the children playing? .................……….
2. Where is the cat? On the …………………
3. How many boys are there? …………………
4. What is the girl wearing?.................................
5. Where is the boy with black hair? On the ………………………….
Transcription of Grade 2

Part 1: Listen and draw lines.
Ex: B: Put the hat on the boy’s head.
G: Sorry?
B: Put the hat on the boy’s head.
G: Right.
Put the shoes in the goat’s mouth. Sorry? Put the shoes where? In the goat’s mouth. OK
Can you see the skirt? Yes. Put the skirt between the two socks on the line. Right. The skirt is between the two socks on the line.
Put the jeans behind the chair. Pardon? Put the jeans where? Behind the chair. OK
Can you find the dress? Yes. Put it on the girl’s arm. OK. The dress is on the girl’s arm now.
And now, put the T-shirt in the tree. The T-shirt? That’s right. OK. It’s in the tree.
Part 2. Listen and write a name or number.
Ex: G: Hello. What’s your name? B: Pat
G: Is that P – A – T? B: Yes
G: How old are you, Pat? B: I’m six
G: Six? B: That’s right.
G: Where
No_avatarf

thay oi, khong co kem file nghe a?

 
Gửi ý kiến