Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

TH luyện tập từ vựng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huong Tuyen
Ngày gửi: 19h:55' 22-01-2018
Dung lượng: 45.6 KB
Số lượt tải: 149
Số lượt thích: 0 người
Luyện tập-danh từ
Câu 1: Give the correct forms of the words in brackets.
Harry drinks a lot. He is such a big ....................... (DRINK)
A. drinker B. drinkable C. drinking D. drinkability
Câu 2: Come on, let’s watch them arrive in their smartest suits and shades for Louis Tomlinson’s mum’s ............ (WED)
A. wedded B. wedding C. weddings D. wed
Câu 3: One Direction ..................(DANCE) made miracle (RECOVER)..............from horrific accident with help from loyal dogs.
A. dancing- discovery B. dance- discovery C. dancer- recovery D. dancers-discovery
Câu 4: They have just confirmed follow-up movie after This Is Us missed out on Oscar (NOMINATE)...........
A. nomination B. nominating C. nominitive D. nominee
Câu 5: I know you’re proud of your achievements, but let’s at least keep some (HUMBLE)..........
A. humiliation B. humility C. humbility D. humblation
Câu 6: (HATE)........... are gonna hate, potatoes’re gonna potate, I already ate.
A. haters B. hating C. hatred D. hateful
Câu 7: I honestly don’t know what to do right now. Could you give me some (SERENE)
.......... please?
A. serenade B. serenity C. serendipity D. serendipity
Câu 8: Don’t look at me like that. I know I’m a (WEIRD)...........
A. weirdness B. weird C. weirdliness D. weirdo
Câu 9: What is your biggest (WEAK).............?
A. weakenning B. weaken C. weakness D. weakfish
Câu 10: And what are some of your (STRONG)..............?
A. strengthen B. strengths C. strongly D. strongly
Câu 11: I so hate researching. What’s the point of being a (RESEARCH)......... anyways?
A. research B. searcher C. researcher D. researching
Câu 12: I’d love to be a (LOSE)............ What’s the point of being a (WIN)......... anyways?
A. losers-winners B. loser-winner C. lost- win D. loss-winner
Câu 13: This exercise is a bit ridiculous. Whatever, I don’t care, I’m not in the right state of mind right now. I’m not trying to hide my (ADDICT)............ to that boy band, you know.
A. addictive B. addicted C. addiction D. addicting
Câu 14: I’m not buying that whole environmental friendly thing. Seriously, I wonder what (ENVIRONMENT)............ do in their jobs every day.
A. environmentalism B. environmentalists C. environmental D. environment
Câu 15: In the series Once Up On A Time, Emma is called their (SAVE).......... Such a typical fairy tale it is.
A. saver B. saviour C. saved D. saving
Câu 16: (POLLUTE)............. are the factors that cause pollution.
A. pollution B. polluters C. pollutants D. polluting
Câu 17: People use (PRESERVE)........... to keep foods.
A. preserver B. preservation C. preservative D. preservatives
Câu 18: Yeah, I’m going to finish this exercise. I’m sorry I’m such a lazy ass, but I can’t get rid of my (LAZY)........... ,you see.
A. laze B. laziness C. lazily D. lazyment
Câu 19: One more question. What should I put down for you guys? Alright, this is very tricky: I’m very impressed by their (HOSPITABLE).............
A. hospital B. hospitality C. hospitablement D. hospitabality
Câu 20: The last question already! I’m gonna make this question super hard. Nah, just kidding, get to it. She’s the best (EPITOMIZE)...................of kindness.
A. epitome B. epitomist C. epitomizing D. epitomized


Đáp án
1-A
2-B
3-D
4-A
5-B
6-C
7-B
8-
9-C
10-B

11-C
12-B
13-C
14-B
15-B
16-C
17-D
18-B
19-B
20-A


LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1:Đáp án A
Giải thích:
Đáp án B(a) có thể uống được
Đáp án D(n) khả năng uống rượi
Đáp án A(n) drinker: người nghiện rượu
=> Đáp án đúng là A Harry uống rất nhiều rượu, ông ta là
 
Gửi ý kiến